2968_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2968
Mindre detaljhandel i mars
statistikk
2008-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre detaljhandel i mars

Fra februar til mars i år gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel ned med 0,4 prosent. Mindre salg av klær, sko, møbler og byggevarer bidro sterkt til nedgangen.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2008

Sesongjustert volumindeks for andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, gikk ned med 1,1 prosent fra februar til mars i år. I samme periode økte sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, med 0,6 prosent.

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2007 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 5,9 prosent mindre i mars i år enn i mars i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en nedgang i volum på 11,0 prosent. Omsetningsvolumet i butikker med næringene apotekvarer, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med 9,8 prosent i samme periode. Minst nedgang hadde butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvareforretninger. Sammenlignet med mars i fjor var omsetningen i denne næringen 0,8 prosent mindre i år.

Størst nedgang i salg av sko og klær

Butikkhandel med sko og klær omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for henholdsvis 26,4 og 16,6 prosent mindre i mars 2008 enn i mars 2007. For butikker med bredt vareutvalg av byggevarer og møbler, var nedgangen på henholdsvis 12,1 og 10,1 prosent i samme periode. Totalt hadde detaljhandelsbutikkene i Norge en nedgang i omsetningsverdien på 4,8 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2008. 2000=100
  Mars 2008 Endring i prosent
  Februar-mars 2008 Mars 2007-mars 2008 April 2006 - mars 2007-
april 2007-mars 2008
Januar- mars 2007-
januar - mars 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  124,5   -4,8 6,7 3,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  121,5   -5,9 6,1 2,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  139,2 -0,4 3,3 6,7 4,1