2970_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2970
Vekst i detaljhandelen på 1,7 prosent
statistikk
2008-04-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen på 1,7 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,7 prosent fra januar til februar i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2008

Sesongjustert volumindeks for andre nye varer som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, gikk opp med 2,6 prosent fra januar til februar i år. I samme periode økte sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, med 0,6 prosent.

10 prosent økning fra i fjor

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 10,1 prosent mer i februar i år enn februar i fjor, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, hadde størst økning med 18,4 prosent. Butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst i volum på 12,2 prosent i samme periode. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde lavest vekst i omsetningsvolumet med 6,0 prosent.

Stort salg av bøker

Butikker med salg av bøker og papir økte omsetningen med 32,3 prosent (ikke justert for prisendringer) i februar i år sammenlignet med februar i fjor. Mammutsalget startet 25. februar i år og har påvirket omsetningen. Butikker med bredt utvalg av byggevarer hadde en vekst i verdi på 19,8 prosent i samme periode.

Mer mat og drikke

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en vekst i omsetningsverdien på henholdsvis 14,4 og 11,5 prosent i samme periode. Salget av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en vekst på 9,0 prosent. Totalt økte detaljhandelsbedriftene omsetningen i verdi med 12,0 prosent i februar i år sammenlignet med februar i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2008. 2000=100
  Februar 2008 Endring i prosent
  Januar 2008-
februar 2008
Februar 2007-
februar 2008
Mars 2006-februar 2007-
mars 2007-februar 2008
Januar-februar 2007-
januar-februar 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  122,5   12,0 8,2 8,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  120,5   10,1 7,6 7,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  140,0 1,7 5,6 7,3 4,6

Størst vekst i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark hadde størst vekst fra januar til februar i år med 2,0 prosent. Sverige og Norge hadde begge en vekst på 1,7 prosent. Fra februar i fjor til februar i år steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 12,0 prosent i Norge, 10,8 prosent i Sverige og 9,2 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
  Februar 2008 Endring i prosent.
Februar 2007-
februar 2008
Februar 2008 Endring i prosent
  Februar 2007-
februar 2008
Januar 2008-
februar 2008
Sverige  103,9 10,8  116,3 4,9 1,7
Danmark  117,6 9,2  128,6 3,7 2,0
Norge  122,5 12,0  140,0 5,6 1,7