2972_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2972
Detaljhandelen litt ned i januar
statistikk
2008-02-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt ned i januar

Fra desember i fjor til januar i år gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel ned med 0,5 prosent. Salg av klær, sko og elektriske varer bidro til nedgangen.

Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte derimot med 7,5 prosent fra desember 2007 til januar 2008, ifølge sesongjusterte tall.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2008

Fortsatt størst vekst for postordre- og internettsalg

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 4,3 prosent mer i januar 2008 enn i januar 2007, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, hadde størst økning med 17,4 prosent. Salget av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en økning i volum på 4,8 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningsvolumet med 3,6 prosent i januar 2008 sammenlignet med januar 2007.

Verdivekst på 5,4 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 5,4 prosent i januar i år sammenlignet med januar i fjor. Detaljhandel utenom butikk hadde en vekst på 16,8 prosent i samme periode. Salget av vin og brennevin var 9,8 prosent høyere i januar 2008 enn i januar 2007. Butikker med salg av kosmetikk og toalettartikler hadde en vekst i verdi på 8,8 prosent i samme periode. Omsetningen målt i verdi for butikker med salg av klær og sko gikk opp med henholdsvis 1,8 og 1,5 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2008. 2000=100
  Januar 2008 Endring i prosent
  Desember 2007-
januar 2008
Januar 2007-
januar 2008
Februar 2006-januar 2007-
februar 2007-januar 2008
November 2006-januar 2007-
november 2007-januar 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  124,9   5,4 7,9 6,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  127,4   4,3 7,5 5,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  137,7 -0,5 3,6 7,5 5,5

Størst vekst i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark hadde størst vekst fra november til desember i 2007 med 1,0 prosent. Sverige og Norge hadde derimot en nedgang på henholdsvis 1,4 og 0,7 prosent. Fra desember 2006 til desember 2007 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 4,5 prosent i Norge, 3,8 prosent i Sverige og 0,4 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. Desember 2007. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
  Desember 2007 Endring i prosent.
Desember 2006-desember 2007
Desember 2007 Endring i prosent
  Desember 2006-
desember 2007
November 2007-
desember 2007
Sverige  180,6 3,8  104,0 -6,1 -1,4
Danmark  166,6 0,4  127,3 -0,5 1,0
Norge  179,9 4,5  138,6 5,6 -0,7