2978_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2978
Mindre desemberhandel
statistikk
2008-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre desemberhandel

Fra november til desember i fjor gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel ned med 0,7 prosent. Mindre salg av klær, elektriske varer og byggevarer bidro sterkt til nedgangen.

Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde derimot en økning ifølge sesongjusterte tall med 1,0 prosent fra november til desember.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert 2000-2007

Fortsatt stor vekst for postordre- og internettsalg

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 4,3 prosent mer i desember 2007 enn i desember 2006. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, hadde størst økning med 13,9 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde derimot en nedgang i volum på 1,4 prosent. Årsveksten for detaljhandelen totalt var 7,8 prosent fra 2006 til 2007, målt i volum.

Verdivekst på 4,5 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 4,5 prosent i desember 2007 sammenlignet med desember 2006. Detaljhandel utenom butikk hadde en vekst på 17,7 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, omsatte for 5,9 prosent mer i denne perioden. Omsetningen til butikker med næringen andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, var 3,6 prosent høyere i desember 2007 enn i desember 2006. Fra 2006 til 2007 økte den totale omsetningen for detaljhandel med 8,1 prosent.

Detaljomsetningindeksen. Desember 2007. 2000=100
  Desember 2007 Endring i prosent
  November-
desember 2007
Desember 2006-
desember2007
Januar-desember 2006-
januar-desember 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  179,9   4,5 8,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  182,8   4,3 7,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  138,6 -0,7 5,6 7,7