2980_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2980
Fremdeles vekst i detaljhandelen
statistikk
2008-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fremdeles vekst i detaljhandelen

Fra oktober til november i fjor steg sesongjustert volumindeks for detaljhandel med 1,0 prosent. Salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer bidro mest til veksten.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2007

Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, var omtrent uendret ifølge sesongjusterte tall.

Størst vekst for postordre- og internettsalg

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 8,1 prosent mer i november 2007 enn november 2006, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, hadde størst økning med 12,2 prosent. Butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst på 8,9 prosent i samme periode. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde lavest vekst i omsetningsvolumet med 3,2 prosent.

Verdivekst på 8,7 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 8,7 prosent i november 2007 sammenlignet med november 2006. Detaljhandel utenom butikk hadde en vekst på 14,4 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en vekst på 10,5 prosent i november 2007 sammenlignet med november 2006. Butikker med næringen andre nye varer hadde en verdivekst på 8,8 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. November 2007. 2000=100
  November 2007 Endring i prosent
  Oktober- november 2007 November 2006-november 2007 Desember 2005-november 2006-desember 2006-november 2007 Januar-november 2006-januar-november 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  144,9   8,7 8,1 8,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  143,9   8,1 7,9 8,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  139,8 1,0 7,5 7,9 7,9

Nedgang i Sverige

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Sverige hadde en nedgang på 0,7 prosent fra oktober til november i fjor. Norge og Danmark hadde derimot en vekst på henholdsvis 1,0 og 0,5 prosent. Fra november 2006 til november 2007 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 8,7 prosent i Norge, 6,6 prosent i Sverige og 2,4 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  November 2007 Endring i prosent.
November 2006-
november 2007
November 2007 Endring i prosent
  November 2006-
november 2007
Oktober 2007-
november 2007
Sverige  146,2 6,6  150,0 5,7 -0,7
Danmark  132,8 2,4  125,8 0,2 0,5
Norge  144,9 8,7  139,8 7,5 1,0