2982_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2982
Detaljhandelen litt ned
statistikk
2007-11-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt ned

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,3 prosent fra september til oktober i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Sesongjustert volumindeks for andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, gikk ned med 0,9 prosent fra september til oktober i år. I samme periode økte sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, med 0,6 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2007

Fortsatt størst vekst for postordre og internettsalg

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 9,0 prosent mer i oktober i år enn i oktober i fjor, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, hadde størst økning med 11,0 prosent. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 9,6 prosent. Omsetningsvolumet for butikker med bredt vareutvalg og spesialforretninger med salg av nærings- og nytelsesmidler økte med henholdsvis 8,9 og 7,4 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Gode tider for byggevarebransjen

Butikker som selger jernvarer, fargevarer og andre byggevarer, økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 14,4 prosent fra oktober 2006 til oktober 2007. Omsetningen målt i verdi for butikker med salg av ur, foto og optiske artikler gikk opp med 12,0 prosent i samme periode.

Salget av vin og brennevin var 11,6 prosent høyere i oktober i år enn i oktober i fjor, og butikker med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler omsatte for 10,0 prosent mer i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 9,5 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2007. 2000=100
  Oktober 2007 Endring i prosent
  September-oktober 2007 Oktober 2006-oktober 2007 November 2005-oktober 2006
November 2006-oktober 2007
Januar-oktober 2006
Januar-oktober 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  138,9   9,5 8,0 8,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  138,3   9,0 7,9 8,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  138,2 -0,3 6,6 8,0 7,9

Størst vekst i Sverige

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Sverige hadde størst vekst fra august til september i år med 2,6 prosent, med henholdsvis 2,6 og 1,5 prosent. I Norge og Danmark var veksten på henholdsvis 1,5 og 1,1 prosent. Fra september i fjor til september i år steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 9,8 prosent i Sverige, 7,4 prosent i Norge og 3,9 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
  September 2007 Endring i prosent.
September 2006-september 2007
September 2007 Endring i prosent
  September 2006-september 2007 August 2007-september 2007
Sverige  139,8 5,4  152,9 9,8 2,6
Danmark  123,5 0,7  127,9 3,9 1,1
Norge  132,9 4,6  138,7 7,4 1,5