2984_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2984
Vekst i detaljhandelen på 1,5 prosent
statistikk
2007-10-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen på 1,5 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,5 prosent fra august til september i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Sesongjustert volumindeks for andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, gikk opp med 2,5 prosent fra august til september i år. I samme periode økte sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, med 1,2 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2007

Stor vekst for postordre og internettsalg

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 4,6 prosent mer i september i år enn september i fjor, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, hadde størst økning med 13,7 prosent. Butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst på 6,8 prosent i samme periode. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 2,4 prosent.

Verdivekst på 4,6 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 4,6 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Detaljhandel utenom butikk hadde en vekst på 14,8 prosent i samme periode. Butikker med næringen andre nye varer hadde en verdivekst på 5,8 prosent. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde lavest vekst med 0,4 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. September 2007. 2000=100
      September
2007
Endring i prosent
     August-
    september 2007
    September 2006-
    september 2007
    Oktober 2005-
    september 2006-
oktober 2006-
september 2007
    Januar-
    september 2006-
januar-
september 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 132,9   4,6 7,8 8,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 132,5   4,6 7,9 8,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 138,7 1,5 7,4 8,1 8,1

Størst nedgang i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark og Sverige hadde størst nedgang fra juli til august i år, med henholdsvis 1,0 og 0,9 prosent. I Norge var nedgangen på 0,5 prosent. Fra august i fjor til august i år steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 8,5 prosent i Norge, 7,2 prosent i Sverige og 2,5 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
      August 2007     Endring i prosent.
August 2006-
august 2007
    August 2007 Endring i prosent
      August 2006-
august 2007
    Juli 2007-
    august 2007
Sverige  147,9 7,2  149,2 7,6 -0,9
Danmark     133,3 2,5  126,3 1,0 -1,0
Norge  143,7 8,5  136,4 7,0 -0,5