2986_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2986
Fortsatt nedgang i detaljhandelen
statistikk
2007-09-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,5 prosent fra juli til august i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Likevel omsatte detaljhandelsbutikkene for mer i august i år enn august i fjor.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert 2000-2007

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 7,5 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/Internettsalg, gikk opp med 16,1 prosent i denne perioden. Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 9,0 prosent. Butikker med næringen andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 8,4 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor. Omsetningen i volum for butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialvarer, hadde en økning på 6,5 prosent i samme periode. Salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde lavest vekst med 2,0 prosent.

Postordre-/Internettsalg hadde størst vekst

Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/Internettsalg, økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 17,1 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor. Butikker med salg av bredt vareutvalg ellers, som blant annet omfatter sportsbutikker, hadde en vekst i omsetningsverdien på 13,7 prosent. Salg av vin og brennevin økte med 13,6 prosent i samme periode. Butikkhandel ellers, som blant annet omfatter data-/telekommunikasjonsutstyr og fritidsartikler, hadde en vekst på 13,1 prosent.

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 8,5 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. August 2007. 2000=100
  August
2007
Endring i prosent
  Juli-
august 2007
August 2006-
august 2007
Sept 2005-aug 2006-
sept 2006-aug 2007
Januar-august 2006-
januar-august 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  143,7   8,5 8,0 8,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  143,8   7,5 8,1 8,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  136,4 -0,5 7,0 8,2 8,2

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Sverige og Danmark hadde en vekst på henholdsvis 0,9 og 0,7 prosent fra juni til juli i år. Norge hadde derimot en nedgang på 2,3 prosent. Fra juli 2006 til juli 2007 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 3,0 prosent i Danmark. Sverige og Norge økte omsetningen i verdi med henholdsvis 8,2 og 8,1 prosent i samme periode.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
  Juli 2007 Endring i prosent.
Juli 2006-juli 2007
Juli 2007 Endring i prosent
  Juli 2006-juli 2007 Juni 2007-juli 2007
Sverige  143,3 8,2  150,7 9,3 0,9
Danmark  128,8 3,0  127,6 3,2 0,7
Norge  135,1 8,1  137,3 8,0 -2,3