2990_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2990
Stor vekst i detaljhandelen
statistikk
2007-08-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene økte omsetningsvolumet med 4,7 prosent fra mai til juni i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel, justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2007

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 11,8 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 16,7 prosent. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en volumvekst på 8,2 prosent i samme periode. Lavest vekst hadde butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, med en økning på 2,9 prosent.

Verdivekst på 11,8 prosent

Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 11,8 prosent i juni år sammenlignet med juni i fjor. Omsetningen i verdi for postordrehandel/internettsalg hadde en økning på 18,4 prosent. Butikker med bredt vareutvalg ellers, som blant annet sportsforretninger, hadde en økning i verdi på 18,1 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2007. 2000=100
  Juni 2007 Endring i prosent
      Mai-juni
2007
    Juni 2006-
juni 2007
    Juli 2005-juni 2006 -
juli 2006-juni 2007
    Januar-juni 2006 -
januar-juni 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  150,5   11,8 7,3 9,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  150,0   11,8 7,7 9,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  140,4 4,7 11,9 7,8 8,4

Størst vekst i Norge

Sammenligning av sesongjusterte volumindekser for detaljhandel i Skandinavia viser at Norge hadde størst vekst med en økning på 4,7 prosent fra mai til juni i år. Danmark og Sverige hadde en økning på henholdsvis 2,4 og 1,9 prosent. Fra juni 2006 til juni 2007 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 11,8 prosent i Norge, 6,7 prosent i Sverige og 3,1 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
     Juni 2007    Endring i prosent.
    Juni 2006-juni 2007
    Juni 2007 Endring i prosent
      Juni 2006-juni 2007     Mai 2007-juni 2007
Sverige  148,9 6,7  149,1 8,3 1,9
Danmark  133,5 3,1  126,3 1,4 2,4
Norge  150,5 11,8  140,4 11,9 4,7

Ny metode

Fra og med publisering av detaljomsetningsindeksen for mars 2007 ble det tatt i bruk en ny og forbedret metode for prekorrigering av påskeeffekter. I gammel metode antok vi at påsken hadde effekt i tre uker, samtidig som alle detaljhandelsnæringene ble prekorrigert likt. Ulempen med denne metoden var at effekten av påsken i noen tilfeller ble overvurdert. I den nye metoden vil antall dager det prekorrigeres for, i større grad avhenge av påskens plassering. I tillegg blir hver enkelt næring behandlet individuelt. For eksempel vil effekten av påsken være større i næringer med salg av mat og drikke enn i næringer med salg av sko, klær og møbler.

Den nye metoden prekorrigerer også for effektene av de bevegelige helligdagene, som følge av Kristi himmelfartsdag og pinse. Alle sesong- og virkedagskorrigerte tall er korrigert tilbake til 1979.