2992_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2992
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2007-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent fra april til mai i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2007

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 5,9 prosent mer i mai i år enn i mai i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 8,0 prosent. Salget av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en økning i volum på 6,4 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Volumindeksen for butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde derimot en nedgang på 1,6 prosent i samme periode.

Bra salg av elektriske varer og møbler

Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn og møbler økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med henholdsvis 13,9 og 10,6 prosent i mai 2007 sammenlignet med mai 2006. Omsetningen i verdi for butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en vekst på 9,1 prosent. Butikkhandel med skotøy og apotekvarer hadde derimot en nedgang på henholdsvis 7,1 og 0,2 prosent i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 6,6 prosent i mai år sammenlignet med mai i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2007. 2000=100
  Mai 2007 Endring i prosent
  April-mai 2007 Mai 2006-
mai 2007
Juni 2005- mai 2006-
juni 2006-
mai 2007
Januar-mai 2006-januar-mai 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  133,0   6,6 6,7 8,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  131,0   5,9 7,2 8,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  133,9 -0,2 4,9 7,2 7,7

Ny metode

Fra og med publisering av detaljomsetningsindeksen for mars 2007 ble det tatt i bruk en ny og forbedret metode for prekorrigering av påskeeffekter. I gammel metode antok vi at påsken hadde effekt i tre uker, samtidig som alle detaljhandelsnæringene ble prekorrigert likt. Ulempen med denne metoden var at effekten av påsken i noen tilfeller ble overvurdert. I den nye metoden vil antall dager det prekorrigeres for, i større grad avhenge av påskens plassering. I tillegg blir hver enkelt næring behandlet individuelt. For eksempel vil effekten av påsken være større i næringer med salg av mat og drikke, enn i næringer med salg av sko, klær og møbler.

Den nye metoden prekorrigerer også for effektene av de bevegelige helligdagene som følge av Kristi himmelfartsdag og pinse. Alle sesong- og virkedagskorrigerte tall er korrigert tilbake til 1979.