3036_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3036
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2007-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,1 prosent fra mars til april i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2007

Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 2006 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 7,0 prosent mer i april i år enn i april i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 15,3 prosent. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 9,4 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde derimot en nedgang på 3,1 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. April 2007. 2000=100
  April 2007 Endring i prosent
  Mars-april 2007 April 2006-april 2007 Mai 2005-april 2006-mai 2006-april 2007 Januar-april 2006-januar-april 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  120,2   7,4 6,8 9,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  118,7   7,0 7,5 9,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  134,4 0,1 10,3 7,4 8,4

Stort salg av byggevarer

Butikker med salg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 28,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Salget av fritidsbåter bidro sterkt til at butikkhandel ellers hadde en vekst på 21,4 prosent i samme periode. Omsetningen for butikker med salg av møbler og klær hadde en økning på henholdsvis 11,6 og 10,7 prosent. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, hadde derimot en nedgang med 0,7 prosent. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 7,4 prosent i april 2007 sammenlignet med april 2006.

Ny metode

Fra og med publisering av detaljomsetningsindeksen for mars 2007 ble det tatt i bruk en ny og forbedret metode for prekorrigering av påskeeffekter. I gammel metode antok vi at påsken hadde effekt i tre uker, samtidig som at alle detaljhandelsnæringene ble prekorrigert likt. Ulempen med denne metoden var at effekten av påsken i noen tilfeller ble overvurdert. I den nye metoden vil antall dager det prekorrigeres for, i større grad avhenge av påskens plassering. I tillegg blir hver enkelt næring behandlet individuelt. For eksempel vil effekten av påsken være større i næringer med salg av mat og drikke, enn i næringer med salg sko, klær og møbler.

Den nye metoden prekorrigerer også for effektene av de bevegelige helligdagene som følge av Kristi himmelfartsdag og pinse. Alle sesong- og virkedagskorrigerte tall er korrigert tilbake til 1979.