3058_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3058
Bra måned for detaljhandelen
statistikk
2007-05-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bra måned for detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 1,11 prosent fra februar til mars i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Sesongjustert volumindeks korrigert ned 0,2 prosent. Egen artikkel her .

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2007

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2006 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 12,01 prosent mer i mars i år enn i samme periode i fjor, målt i volum. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en volumvekst på 15,81 prosent. Omsetningen i volum for butikker med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde derimot en økning på bare 4,21 prosent i samme periode.

Våren kom i mars

Bedre temperatur i mars i år enn i fjor har antakelig påvirket omsetningen i detaljhandelen. Det var like mange handledager i mars i år som i fjor, men med en lørdag mer og en onsdag mindre i år. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 12,8 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Salg av sko økte betraktelig

Butikker med salg av skotøy økte med hele 40,7 prosent i verdi (ikke justert for prisendringer) i mars i år sammenlignet med mars i 2006. Butikkhandel med salg av blomster og planter og bredt vareutvalg av byggevarer hadde også stor økning på henholdsvis 33,5 og 23,6 prosent. Salg av vin og brennevin steg med 22,3 prosent i samme periode. Butikker med salg av klær, hadde en økning på 15,3 prosent og omsetningen i butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger gikk opp med 10,7 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2007. 2000=100 1
  Mars 2007 Endring i prosent
  Februar -mars 2007 Mars 2006-mars 2007 April 2005 - mars 2006-april 2006-mars 2007 Januar- mars 2006-januar - mars 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  130,8   12,8 6,0 9,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  129,1   12,0 6,6 9,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  133,9 1,1 9,3 6,8 7,8

Ny metode

Fra og med publisering av detaljomsetningsindeksen for mars 2007 er det tatt i bruk en ny og forbedret metode for prekorrigering av påskeeffekter. I gammel metode antok vi at påsken hadde effekt i tre uker, samtidig som alle detaljhandelsnæringene ble prekorrigert likt. Ulempen med denne metoden var at effekten av påsken i noen tilfeller ble overvurdert. I den nye metoden vil antall dager det prekorrigeres for, i større grad avhenge av påskens plassering. I tillegg blir hver enkelt næring behandlet individuelt. For eksempel vil effekten av påsken være større i næringer med salg av mat og drikke, enn i næringer med salg sko, klær og møbler.

Den nye metoden prekorrigerer også for effektene av de bevegelige helligdagene som følge av Kristi himmelfartsdag og pinse. Alle sesong- og virkedagskorrigerte tall er korrigert tilbake til 1979.

1  Rettet 4. mai 2007 kl. 11.30.