3135_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3135
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2007-03-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,2 prosent fra januar til februar i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2007

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 8,2 prosent mer i februar i år enn i februar i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 10,5 prosent. For butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, var denne veksten på 8,0 prosent i februar i år sammenlignet med februar i fjor. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 7,7 prosent i samme periode.

God måned for møbelbutikkene

Butikker med salg av møbler økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 16,8 prosent i februar i år sammenlignet med februar i fjor. Omsetningen for butikker med bredt vareutvalg ellers, som blant annet består av sportsforretninger, økte med 15,0 prosent. Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer økte omsetningen med 11,8 prosent i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 8,1 prosent i februar 2007 sammenlignet med februar 2006.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2007. 2000=100
  Februar 2007 Endring i prosent
  Januar 2007-februar 2007 Februar 2006-februar 2007 Mars 2005-februar 2006-mars 2006-februar 2007 Januar-februar 2006-januar-februar 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  109,4   8,1 5,6 8,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  109,4   8,2 6,4 8,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  132,3 0,2 8,2 6,4 7,1
Vekst i Norge

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Norge hadde en vekst på 1,1 prosent fra desember 2006 til januar 2007. Danmark og Sverige hadde derimot en nedgang på henholdsvis 4,0 og 2,8 prosent. Fra januar 2006 til januar 2007 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 7,8 prosent i Norge, 5,3 prosent i Sverige og 3,5 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Januar 2007 Endring i prosent. Januar 2006-januar 2007 Januar 2007 Endring i prosent
  Januar 2006-januar 2007 Desember 2006-januar 2007
Sverige  122,5 5,3  141,7 6,6 -2,8
Danmark  119,7 3,5  123,8 -0,6 -4,0
Norge  118,5 7,8  132,0 6,0 1,1