3166_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3166
Vekst i detaljhandelen på 1,1 prosent
statistikk
2007-03-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen på 1,1 prosent

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 1,1 prosent fra desember 2006 til januar 2007. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2007

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 8,6 prosent mer i januar i år enn i januar i fjor, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, hadde størst økning med 15,4 prosent. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en vekst på 10,2 prosent.

Verdivekst på 7,8 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 7,8 prosent i januar 2007 sammenlignet med januar 2006. Detaljhandel utenom butikk hadde en økning på hele 14,5 prosent. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med 9,6 prosent i den samme perioden. Omsetningen i verdi for butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en vekst på 6,8 prosent i januar i år sammenlignet med januar i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2007. 2000=100
  Januar 2007 Endring i prosent
  Desember 2006-januar 2007 Januar 2006-januar 2007 Februar 2005-januar 2006-februar 2006-januar 2007 November 2005-januar 2006-november 2006-januar 2007
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  118,5   7,8 5,2 7,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  122,1   8,6 6,1 8,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  131,9 1,1 6,0 6,0 6,0

Størst vekst i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark og Sverige hadde størst økning på henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent fra november til desember i 2006. Norge hadde en økning på 0,4 prosent. Fra desember 2005 til desember 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 6,3 prosent i Sverige, 4,6 prosent i Norge og 3,3 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Desember 2006 Endring i prosent. Desember 2005-desember 2006 Desember 2006 Endring i prosent
  Desember 2005-desember 2006 November 2006-desember 2006
Sverige  174,4 6,3  145,4 10,7 2,5
Danmark  166,0 3,3  129,1 4,6 2,6
Norge  172,1 4,6  130,5 8,2 0,4