3176_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3176
Vekst i desemberhandelen
statistikk
2007-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i desemberhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,4 prosent fra november til desember i 2006. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 5,4 prosent mer i desember 2006 enn i desember 2005. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler, byggevarer, hadde en vekst i omsetningsvolumet på 7,1 prosent i perioden. Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en volumvekst på 7,2 prosent og butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, en vekst på 3,7 prosent. I gjennomsnitt steg detaljhandelen totalt med 6,0 prosent i volum fra 2005 til 2006.

Stort salg av elektriske varer

Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 13,6 prosent fra desember 2005 til desember 2006. For butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer steg omsetningen med 8,2 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, som blant annet omfatter salg av vin og brennevin, økte omsetningen med 8,7 prosent.

Totalt økte omsetningsverdien for detaljhandel med 4,6 prosent i desember i fjor sammenlignet med samme periode året før. Fra 2005 til 2006 steg verdiindeksen i gjennomsnitt med 5,1 prosent.

Detaljomsetningindeksen. Desember 2006. 2000=100
  Desember 2006 Endring i prosent
  November-desember 2006 Desember 2005-desember 2006 Januar desember 2005-januar-desember 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  172,1   4,6 5,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  175,3   5,4 6,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  130,4 0,4 8,2 6,1