3185_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3185
Stadig vekst i detaljhandelen
statistikk
2007-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,4 prosent fra oktober til november i 2006. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 8,3 prosent mer i november 2006 enn i november 2005. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, gikk opp med 17,5 prosent. Butikker med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer hadde en økning i omsetningsvolumet på 10,7 prosent. Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en volumvekst på 9,7 prosent i samme periode. Minst vekst hadde butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, og butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler med en økning på henholdsvis 5,7 og 2,4 prosent.

Verdivekst på 7,5 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 7,5 prosent i november 2006 sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. Butikkhandel med andre nye varer hadde en verdivekst på 8,8 prosent. Butikker med bredt vareutvalg økte omsetningen med 5,7 prosent fra november 2005 til samme måned 2006.

Detaljomsetningsindeksen. November 2006. 2000=100
  November 2006 Endring i prosent
  Oktober-november 2006 November 2005-november 2006 Desember 2004-november 2005-desember 2005-november 2006 Januar-november 2005-januar-november 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  133,3   7,5 4,8 5,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  133,1   8,3 5,7 6,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  129,8 0,4 7,8 5,7 5,9

Størst vekst i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark hadde størst vekst fra oktober til november i 2006 med 0,7 prosent. Norge og Sverige hadde en økning på henholdsvis 0,4 og 0,2 prosent. Fra november 2005 til november 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 7,5 prosent i Norge, 6,9 prosent i Sverige og 3,7 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  November 2006 Endring i prosent. November 2005-november 2006 November 2006 Endring i prosent
  November 2005-november 2006 Oktober 2006-november 2006
Sverige  137,2 6,9  141,2 7,2 0,2
Danmark  129,7 3,7  125,5 2,7 0,7
Norge  133,3 7,5  129,8 7,8 0,4