3193_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3193
Stabil detaljhandel
statistikk
2006-11-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,2 prosent fra september til oktober i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 7,9 prosent mer i oktober i år enn i oktober i fjor, målt i volum. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, gikk opp med 18,2 prosent i samme periode. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 10,4 prosent. Forretninger med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler omsatte i volum for 4,9 prosent mer i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Salg av elektriske varer øker mest

Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn økte salget i verdi (ikke justert for prisendringer) med 21,6 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 6,7 prosent i oktober 2006 sammenlignet med oktober 2005.

5,8 prosent vekst hittil i år

De ti første månedene i år steg ujustert volumindeks for detaljhandelen totalt, med 5,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2005. Verdiindeksen (ikke justert for prisendringer) gikk opp med 4,9 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2006. 2000=100
  Oktober 2006 Endring i prosent
  September-oktober 2006 Oktober 2005-
oktober 2006
November 2004-oktober 2005-
november 2005-oktober 2006
Januar-oktober 2005-
januar-oktober 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  126,9   6,7 4,5 4,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  126,9   7,9 5,4 5,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  129,2 0,2 8,3 5,4 5,7

Størst vekst i Norge

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Norge og Sverige hadde en vekst på henholdsvis 1,7 og 0,7 prosent fra august til september i år. Danmark hadde derimot en nedgang på 1,1 prosent. Fra september 2005 til september 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 6,8 prosent i Norge, 6,5 prosent i Sverige og 3,1 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  September 2006 Endring i prosent.
September 2005-
september 2006
September 2006 Endring i prosent
  September 2005-
september 2006
August 2006-
september 2006
Sverige  132,3 6,5  139,0 8,8 0,7
Danmark  122,7 3,1  123,6 1,6 -1,1
Norge  127,1 6,8  129,0 8,1 1,7