3205_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3205
Bra måned for detaljhandelen
statistikk
2006-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bra måned for detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 1,7 prosent fra august til september i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 8,1 prosent mer i september i år enn tilsvarende måned i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på hele 10,0 prosent i samme periode. Det er butikker med salg av elektriske varer som bidrar mest til denne veksten.

Gode tider for salg av elektriske varer

Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn økte omsetningen i verdi med vel 17 prosent fra september i fjor til september i år, men da er det ikke justert for prisendringer. De ni første månedene i år har omsetningsveksten til disse butikkene vært på vel 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer steg omsetningen i september med litt over 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi med 6,8 prosent i september 2006 sammenlignet med september 2005.

Reviderte tall

Grunnet ny informasjon fra oppgavegivere er delindeksen for butikkhandel med bredt utvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler korrigert for august 2006. Dette medfører at denne delindeksen er 0,6 prosent lavere og totalindeksen 0,2 prosent lavere i august, enn publisert forrige måned.

Detaljomsetningsindeksen. September 2006. 2000=100
  September 2006 Endring i prosent
  August-september 2006 September 2005-september 2006 Okt. 2004-sept. 2005-okt. 2005-sept. 2006 Januar- september 2005-januar-september 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  127,1   6,8 4,1 4,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  126,7   7,8 5,0 5,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  128,9 1,7 8,1 5,0 5,5

Størst vekst i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Norge og Sverige hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,1 prosent fra juli til august i år. Danmark hadde derimot en økning på 0,7 prosent. Fra august 2005 til august 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 7,2 prosent i Sverige, 4,8 prosent i Norge og 3,7 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  August 2006 Endring i prosent. August 2005-august 2006 August 2006 Endring i prosent
  August 2005-august 2006 Juli 2006-august 2006
Sverige  137,8 7,2  137,8 7,2 -0,1
Danmark  130,1 3,7  125,4 3,6 0,7
Norge  132,5 4,8  126,8 4,9 -0,3