3319_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3319
Svak nedgang i detaljhandelen
statistikk
2006-09-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i detaljhandelen

Det er liten endring i omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene fra juli til august i år. Justert for sesongvariasjoner gikk volumindeksen for detaljhandel ned med 0,2 prosent.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 6,4 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk gikk opp med 23,9 prosent i samme periode, mens omsetningen i volum med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 7,5 prosent. Butikkhandel med andre nye varer, slik som klær, sko, elektriske artikler og møbler, hadde en volumvekst på 6,6 prosent.

Stadig vekst i internettsalget

Omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 19,4 prosent i august 2006 sammenlignet med august 2005. Butikkhandel med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen i verdi med 8,7 prosent i samme periode. Butikker med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler hadde en økning på 4,8 prosent. Omsetningsverdien for butikker med andre nye varer og butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med henholdsvis 4,3 og 4,0 prosent. Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 5,1 prosent i august 2006 sammenlignet med august 2005.

Reviderte tall

Verdi- og volumindeksene fra januar til juli 2006 er revidert. For detaljhandelen totalt er indeksene justert opp med 0,5 prosent i gjennomsnitt i denne perioden. Revideringen skyldes opprettinger av feil i datagrunnlaget.

Detaljomsetningsindeksen. August 2006. 2000=100
  August 2006 Endring i prosent
       Juli-august
2006
    August 2005-
august 2006
    September 2004-august 2005 -
september 2005-august 2006
    Januar-august 2005 -
januar-august 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 132,8   5,1 3,9 4,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 134,0   6,4 4,7 5,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 126,7 -0,2 5,1 4,7 5,1

Størst økning for Norge

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark og Sverige hadde en nedgang på henholdsvis 0,6 og 0,1 prosent fra juni til juli i 2006. Norge hadde derimot en økning på 0,6 prosent. Fra juli 2005 til juli 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 6,6 prosent i Sverige, 3,3 prosent i Norge og 2,5 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
       Juli 2006      Endring i prosent.
Juli 2005-
juli 2006
     Juli 2006 Endring i prosent
       Juli 2005-
juli 2006
     Juni 2006-
juli 2006
Sverige        131,7 6,6  137,7 7,7 -0,1
Danmark  125,1 2,5  124,5 3,4 -0,6
Norge  125,0 3,3  126,9 5,0 0,6