3462_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3462
Detaljhandelen opp fra juni til juli
statistikk
2006-08-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp fra juni til juli

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,6 prosent fra juni til juli i 2006. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 3,6 prosent mer i juli 2006 enn i juli 2005. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 25,9 prosent. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en økning på 4,0 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen i volum med 3,6 prosent i samme periode. Butikker med andre nye varer og butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 2,6 og 1,6 prosent i juli 2006 sammenlignet med juli 2005. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Verdivekst på 2,8 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 2,8 prosent i juli 2006 sammenlignet med juli 2005. Detaljhandel utenom butikk økte omsetningsverdien med 20,2 prosent i samme periode. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en vekst på 5,3 prosent. Butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler hadde en vekst på 3,6 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Omsetningen i verdi for butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og andre nye varer, økte med henholdsvis 1,9 og 0,9 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2006. 2000=100
  Juli 2006 Endring i prosent
       Juni-juli
2006
     Juli 2005-
juli 2006
     August 2004-juli 2005 -
august 2005-juli 2006
     Januar-juli 2005 -
januar-juli 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 124,4   2,8 3,7 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 124,8   3,6 4,4 4,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 126,2 0,6 4,4 4,3 4,5