3472
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3472
Detaljhandelen ned 1,1 prosent
statistikk
2006-08-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenjuni 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned 1,1 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,1 prosent fra mai til juni i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Gjennomsnittet av ujustert volumindeks for første halvår i år er 4,6 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 5,1 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 15,0 prosent i samme periode. Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 12,8 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen i volum med 5,1 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Butikker med næringen andre nye varer, og butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Økt salg av vin og brennevin

Salget av vin og brennevin økte med 15,6 prosent i verdi (ikke justert for prisendringer) i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Stor økning i omsetningsverdien hadde også butikker med salg av kosmetikk og toalettartikler og butikker med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn med henholdsvis 13,5 og 12,2 prosent. Omsetningen for butikker med salg av tekstiler og utstyrsvarer og klær, hadde derimot en nedgang på henholdsvis 3,3 og 0,3 prosent i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 4,5 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2006. 2000=100
  Juni 2006 Endring i prosent
  Mai-juni 2006 Juni 2005-juni 2006 Juli 2004-juni 2005 -juli 2005-juni 2006 Januar-juni 2005-januar-juni 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  134,0   4,5 3,8 3,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  133,5   5,1 4,5 4,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  125,2 -1,1 4,6 4,5 4,5

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Sverige og Danmark hadde en økning på 0,2 prosent fra mai til juni i 2006. Norge hadde derimot en nedgang på 1,1 prosent. Fra juni 2005 til juni 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 8,6 prosent i Sverige. Danmark og Norge omsatte for henholdsvis 4,6 og 4,5 prosent i samme periode.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Juni 2006 Endring i prosent
juni 2005-juni 2006
Juni 2006 Endring i prosent
  Juni 2005-
juni 2006
Mai 2006-
juni 2006
Sverige  138,8 8,6  137,5 7,3 0,2
Danmark  129,5 4,6  125,5 3,6 0,2
Norge  134,0 4,5  125,2 4,6 -1,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB