3483
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3483
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2006-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenmai 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 3,7 prosent fra april til mai i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 9,1 prosent mer i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Størst vekst hadde detaljhandel utenom butikk med en økning på 30,5 prosent. Detaljhandel utenom butikk omfatter blant annet postordre/internettsalg. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler omsatte i volum for 10 prosent mer i mai 2006 enn mai 2005.

Butikker med andre nye varer og butikker med næringen nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 9,7 og 8,1 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetningen i volum for butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en økning på 7,3 prosent.

Verdivekst på 8,5 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 8,5 prosent i mai 2006 sammenlignet med mai 2005. Detaljhandel utenom butikk hadde en økning på hele 26,1 prosent i samme periode. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med henholdsvis 10,1 og 9,6 prosent. Butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst i omsetningsverdien på 8,7 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Omsetningen for butikker med bredt vareutvalg økte med 7,0 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2006. 2000=100
  Mai 2006 Endring i prosent
  April-mai 2006 Mai 2005-mai 2006 Juni 2004-mai 2005-juni 2005-mai 2006 Januar-mai 2005-januar-mai 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  124,2   8,5 3,6 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  123,0   9,1 4,4 4,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  126,6 3,7 6,7 4,3 4,4

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Sverige hadde størst vekst med en økning på 1,8 prosent fra mars til april i 2006. Danmark hadde en vekst på 0,3 prosent mens Norge derimot hadde en nedgang på 0,4 prosent i samme periode. Fra april 2005 til april 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 6,2 prosent i Sverige og 0,5 prosent i Danmark. Norge hadde en nedgang på 4,2 prosent.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  April 2006 Endring i prosent
april 2005-
april 2006
April 2006 Endring i prosent
  April 2005-
april 2006
Mars 2006-
april 2006
Sverige  127,4 6,2  135,2 12,6 1,8
Danmark  124,9 0,5  123,7 2,1 0,3
Norge  111,3 -4,2  122,1 -1,1 -0,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB