3594
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3594
Detaljhandelen opp 0,8 prosent
statistikk
2006-05-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenmars 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp 0,8 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbutikkene økte med 0,8 prosent fra februar til mars i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2005 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Stadig økning i internettsalget

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 8,7 prosent mer i mars 2006 sammenlignet med mars 2005. Størst vekst i volum har detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg. Veksten fra mars 2004 til mars 2005 var på hele 25,4 prosent. Butikker med andre nye varer hadde en volumvekst på 15,8 i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Bra boksalg

Butikker med salg av bøker hadde størst omsetningsvekst i verdi (ikke justert for prisendringer) fra mars 2005 til mars 2006, med 31,1 prosent. Møbelbutikker hadde også sterk omsetningsvekst i perioden og økte med 24,8 prosent. Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn økte omsetningen i verdi med 21,1 prosent i mars 2006 sammenlignet med samme måned året før. Mars var også en bra salgsmåned for kosmetikk og toalettartikler og klær, med en økning i omsetningen på henholdsvis 19,7 og 17,1 prosent.

Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 7,6 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2006. 2000=100
       Mars 2006 Endring i prosent
       Februar-
mars 2006
     Mars 2005-
mars 2006
     April 2004-
mars 2005 -
april 2005-
mars 2006
     Januar-
  mars 2005 -
januar-
mars 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 115,4   7,6 4,3 5,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 114,7   8,7 5,1 6,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 122,7 0,8 7,7 5,1 5,7

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at Sverige hadde en økning på 0,1 prosent fra januar til februar 2006. Danmark og Norge har en nedgang på henholdsvis 1,0 og 1,8 prosent i samme periode. Fra februar 2005 til februar 2006 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 5,4 prosent i Sverige, 4,6 prosent i Danmark og 2,1 prosent i Norge.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
     Februar 2006    Endring i prosent.
Februar 2005-
februar 2006
   Februar 2006 Endring i prosent
     Februar 2005-
februar 2006
   Januar 2006-
februar 2006
Sverige     110,1 5,4  132,1 7,7 0,1
Danmark  106,6 4,6  122,7 3,8 -1,0
Norge  100,7 2,1  121,6 2,8 -1,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB