3604
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3604
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2006-03-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenjanuar 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 2,7 prosent fra desember 2005 til januar 2006. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2000-2006

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 6,4 prosent mer i januar 2006 enn i januar 2005. Størst vekst hadde detaljhandel utenom butikk med en økning på 20,3 prosent. Detaljhandel utenom butikk omfatter blant annet postordre/internettsalg. Butikker med andre nye varer og butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 6,6 og 5,3 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Verdiindeksen opp 5,3 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 5,3 prosent i januar 2006 sammenlignet med januar 2005. Detaljhandel utenom butikk hadde en økning på hele 15,4 prosent i samme periode. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med henholdsvis 8,2 og 7,4 prosent. Butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst i omsetningsverdien på 5,0 prosent i januar i år sammenlignet med januar i fjor. Omsetningen for butikker med bredt vareutvalg økte med 4,7 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2006. 2000=100
  Januar 2006 Endring i prosent
  Desember 2005-
januar 2006
Januar 2005-januar 2006 Februar 2004-januar 2005-
februar 2005-januar 2006
November 2004-januar 2005-
november 2005-januar 2006
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  109,3   5,3 3,6 3,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  111,7   6,4 4,4 4,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  123,6 2,7 6,6 4,5 4,6

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia, viser at Danmark hadde størst vekst med en økning på 2,3 prosent fra november til desember 2005. Sverige hadde en vekst på 0,3 prosent mens Norge derimot hadde en nedgang på 0,2 prosent i samme periode. Fra desember 2004 til desember 2005 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 6,7 prosent i Sverige, 4,2 prosent i Danmark og 2,2 prosent i Norge.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Desember 2005 Endring i prosent
desember 2004-
desember 2005
Desember 2005 Endring i prosent
  Desember 2004-
desember 2005
November 2005-
desember 2005
Sverige  164,0 6,7  131,8 10,7 0,3
Danmark  160,7 4,2  125,2 4,7 2,3
Norge  164,5 2,2  120,4 3,3 -0,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB