3607
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3607
Lavere detaljhandel i desember
statistikk
2006-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksendesember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere detaljhandel i desember

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,3 prosent fra november til desember 2005, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2000-2005

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 3,4 prosent mer i desember 2005 enn i desember 2004. Årsveksten i volum fra 2004 til 2005 for detaljhandel totalt var 3,8 prosent.

Stort salg av elektriske varer

Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 12,8 prosent fra desember 2004 til desember 2005. Næringsgruppen bredt vareutvalg ellers hadde en omsetningsvekst på 12,0 prosent i samme periode. Det var sportsbutikkene som bidro mest til den store økningen i denne næringsgruppen. Postordre/internettsalg hadde også en god utvikling i desember 2005 sammenlignet med året før. Omsetningsveksten var på 15,4 prosent.

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 2,2 prosent i desember 2005 sammenlignet med desember 2004. For hele året 2005 var veksten i verdi på 3,1 prosent sammenlignet med 2004.

Korrigerte indekser for november

Verdi- og volumindeksene for november i fjor er korrigert. For detaljhandelen totalt er indeksen justert opp med 0,2 prosent. Dette skyldes at vi fra og med november 2005 har tatt i bruk en ny og forbedret metode for beregning av omsetningen til tilgangsbedriftene, det vil si bedrifter som har startet opp etter siste utvalgstrekking.

Detaljomsetningindeksen. Desember 2005. 2000=100
       Desember
2005
Endring i prosent
       November-
     desember 2005
     Desember 2004-
desember 2005
     Januar-desember 2004 -
januar-desember 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 164,5   2,2 3,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 166,3   3,4 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 120,1 -0,3 3,3 4,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB