3610
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3610
Detaljhandelen opp 0,8 prosent
statistikk
2006-01-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksennovember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp 0,8 prosent

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,8 prosent fra oktober til november i 2005. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 4,4 prosent mer i november 2005 enn i november 2004. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre-/internettsalg, gikk opp med 11,3 prosent. Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 7,8 prosent. Butikkhandel med andre nye varer hadde en volumvekst på 7,0 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, og butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 2,3 og 1,0 prosent i november 2005 sammenlignet med november 2004.

Verdiindeksen opp 3,7 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi - ikke justert for prisendringer - med 3,7 prosent i november 2005 sammenlignet med november 2004. Butikkhandel med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger har en økning på 9,4 prosent i samme periode. Detaljhandel utenom butikk og butikker med salg av andre nye varer økte omsetningen i verdi med henholdsvis 5,3 og 4,4 prosent. Omsetningen i verdi for butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 2,6 prosent. Verdiindeksen for butikker med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler hadde en vekst på 2,3 prosent i november i 2005 sammenlignet med november 2004.

Detaljomsetningsindeksen. November 2005. 2000=100
  November 2005 Endring i prosent
  Oktober- november 2005 November 2004-november 2005 Desember 2003-november 2004 -desember 2004-november 2005 Januar- november 2004-
januar-november 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  123,8   3,7 3,3 3,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  122,7   4,4 3,9 3,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  120,4 0,8 3,7 4,1 4,3

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at Sverige hadde størst vekst med økning på 1,9 prosent fra oktober til november 2005. Norge og Danmark hadde en vekst på henholdsvis 0,8 og 0,2 prosent i samme periode. Fra november 2004 til november 2005 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 6,7 prosent i Sverige, 5,0 prosent i Danmark og 3,7 i Norge.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
  November 2005 Endring i prosent.
November 2004-
november 2005
November 2005 Endring i prosent
  November 2004-
november 2005
Oktober 2005-
november 2005
Sverige  128,1 6,7  131,1 8,7 1,9
Danmark  125,3 5,0  122,9 3,5 0,2
Norge  123,8 3,7  120,4 3,7 0,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB