3612
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3612
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2005-11-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenoktober 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent fra september til oktober i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 2,3 prosent mer i oktober i år enn i oktober i fjor. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/Internettsalg, gikk opp med 6,6 prosent i samme periode. Butikkhandel med andre nye varer har en volumvekst på 4,6 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler har derimot en volumnedgang på 0,4 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Verdiindeksen opp 2,0 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 2,0 prosent i oktober 2005 sammenlignet med oktober 2004. Butikkhandel med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med henholdsvis 5,5 og 2,5 prosent i samme periode. Butikker med salg av andre nye varer økte omsetningen i verdi med 2,1 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Omsetningen i verdi for butikker med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, hadde en økning på 1,3 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2005. 2000=100
  Oktober 2005 Endring i prosent
  September-oktober 2005 Oktober 2004-oktober 2005 November 2003-oktober 2004-november 2004-oktober 2005 Januar-oktober 2004-januar-oktober 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  118,9   2,0 3,4 3,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  117,6   2,3 3,9 3,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  119,6 -0,2 3,5 4,1 4,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB