3616
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3616
Detaljhandelen ned 0,9 prosent
statistikk
2005-10-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenseptember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned 0,9 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent fra august til september i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 4,4 prosent mer i september 2005 enn i september 2004. Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med hele 12,7 prosent i samme periode. Butikkhandel med andre nye varer hadde en volumvekst på 5,6 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, og butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 3,8 og 2,9 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor.

Verdiindeksen opp 3,7 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 3,7 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretning økte omsetningsverdien med 14,1 prosent i samme periode. Butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og butikker med bredt vareutvalg, økte med henholdsvis 4,6 og 4,0 prosent. Omsetningen i verdi for butikker med andre nye varer økte med 3,1 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Disse butikkene omfatter salg av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Detaljomsetningsindeksen. September 2005. 2000=100
  September 2005 Endring i prosent
  August-september 2005 September 2004-september 2005 Oktober 2003-september 2004-oktober 2004-september 2005 Januar-september 2004-januar-september 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  119,0   3,7 3,3 3,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  117,5   4,4 3,7 4,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  120,0 -0,9 4,2 4,0 4,4

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viste at Sverige og Norge hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,4 prosent fra juli til august 2005. Tilsvarende indeks i Danmark var uendret i denne perioden. Fra august 2004 til august 2005 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 4,7 prosent i Danmark, 5,1 prosent i Norge og 6,5 prosent i Sverige.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  August 2005 Endring i prosent August 2005 Endring i prosent
  August 2004-august 2005 August 2004-august 2005 Juli-august 2005
Sverige  128,6 6,2  127,1 6,5 -0,3
Danmark  125,5 9,5  120,4 4,7 0,0
Norge  126,4 7,0  121,1 5,1 -0,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB