3621
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3621
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2005-08-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 1,0 prosent fra juni til juli i 2005. Dette viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 4,7 prosent mer i juli 2005 enn i juli 2004. Butikkhandel med andre nye varer har en volumvekst på 8,2 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 5,2 prosent. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, og butikker med næringen bredt vareutvalg - som i hovedsak består av kolonialforretninger - har en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 3,1 og 1,6 prosent i juli 2005 sammenlignet med juli 2004.

Vekst innenfor bygge- og fargevarer

Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og byggevarer, økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 7,4 prosent i juli 2005 sammenlignet med juli 2004. Bra vekst i omsetningsverdi har også butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn med 7,0 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel totalt gikk opp med 3,4 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Korrigert volumindeks

Volumindeksen er korrigert ned med 0,2 prosent i perioden januar-juni 2005, samt korrigert opp med 0,7 prosent i mai og juni 2004. Dette skyldes ny informasjon om hvor mye varer som er omsatt innenfor hver av de tre ulike momssatsene, noe som igjen har påvirket beregningen av prisveksten.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2005. 2000=100
      Juli 2005 Endring i prosent
      Juni-juli 2005     Juli 2004-juli 2005     August 2003-juli 2004 -
august 2004-juli 2005
    Januar-juli 2004 -
januar-juli 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.    
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 121,0   3,4 2,8 2,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 120,5   4,7 3,2 3,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 121,7 1,0 7,3 3,7 4,4

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB