3631
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3631
Detaljhandelen økte i april
statistikk
2005-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenapril 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte i april

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbutikkene økte med 7,0 prosent fra mars til april i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Gjennomsnittet av sesongjustert volumindeks for perioden januar-april 2005 er 3,7 prosent høyere enn samme periode i 2004.

Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 2004 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. De sesongjusterte indeksene for mars og april er derfor mer usikre enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 8,1 prosent mer i april 2005 sammenlignet med april 2004. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 29,3 prosent i samme periode. Butikker med andre nye varer har en volumvekst på 19,3 i april i år sammenlignet med april i fjor. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetningen i volum for butikker med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 8,6 prosent i samme periode. Butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, og butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger har derimot en nedgang i omsetningsvolumet på henholdsvis 1,5 og 0,4 prosent.

Salg av sko og klær økte betraktelig

Butikker med salg av sko og klær økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med henholdsvis 29,7 og 22,4 prosent i april 2005 sammenlignet med april. Stor økning har også salg byggevarer med en økning i omsetningsverdien på 20,9 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 6,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. April 2005. 2000=100
  April 2005 Endring i prosent
  Mars-april 2005 April 2004-april 2005 Mai 2003-april 2004-mai 2004-april 2005 Januar-april 2004-januar-april 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  116,2   6,6 2,7 1,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  115,1   8,1 2,8 2,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  122,2 7,0 8,5 3,1 3,7

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at Sverige hadde en økning på 2,2 prosent fra februar til mars 2005. Danmark og Norge har en nedgang på henholdsvis 0,3 og 3,2 prosent i samme periode. Fra mars 2004 til mars 2005 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 5,3 prosent i Danmark og 4,3 prosent i Sverige. Norge hadde derimot en nedgang på 1,8 prosent i samme periode.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Mars 2005 Endring i prosent
mars 2004-mars2005
Mars 2005 Endring i prosent
  Mars 2004-
mars2005
Februar 2005-
mars 2005
Sverige  118,9 4,3  124,4 8,2 2,2
Danmark  116,8 5,3  116,3 3,7 -0,3
Norge  107,2 -1,8  114,2 -2,1 -3,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB