3634
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3634
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2005-04-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbutikkene gikk ned med 3,9 prosent fra februar til mars i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2004 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 0,8 prosent mindre i mars 2005 sammenlignet med mars 2004. Volumindeksen for detaljhandel med andre nye varer har en nedgang på 5,8 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler omsatte i volum for 0,5 prosent mer i mars 2005 enn i mars 2004. Butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen i volum med 1,4 prosent i samme periode. Omsetningen i volum for butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med hele 15,7 prosent.

Dårlig måned for møbelbutikkene

Butikkhandel med møbler har en nedgang i omsetningsverdien (ikke justert for prisendringer) på 16,8 prosent i mars 2005 sammenlignet med mars 2004. Stor nedgang har også salg av skotøy og klær, med henholdsvis 14,6 og 10,6 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel totalt gikk ned med 1,8 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2005. 2000=100
  Mars 2005 Endring i prosent
  Februar-mars 2005 Mars 2004-mars 2005 April 2003-mars 2004-april 2004-mars 2005 Januar- mars 2004-januar-mars 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  107,2   -1,8 2,5 -0,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  105,7   -0,8 2,4 0,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  113,1 -3,9 -2,7 2,5 1,9

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at Sverige og Danmark har en nedgang på henholdsvis 0,2 og 0,5 prosent fra januar til februar 2005, mens det i Norge var en økning på 1,4 prosent for samme periode. Fra februar 2004 til februar 2005 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 1,8 prosent i Sverige, 4,6 prosent i Danmark og 3,2 prosent i Norge.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Februar 2005 Endring i prosent februar 2004-februar 2005 Februar 2005 Endring i prosent
  Februar 2004-februar 2005 Januar-februar 2005
Sverige  104,5 1,8  121,8 4,2 -0,2
Danmark  101,9 4,6  116,7 6,2 -0,5
Norge 98,6 3,2  117,7 5,9 1,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB