3637
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3637
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2005-04-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenfebruar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 1,0 prosent fra januar til februar i 2005. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 4,3 prosent mer i februar 2005 enn i februar 2004. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, gikk opp med 15,1 prosent i samme periode. Butikkhandel med andre nye varer har en volumvekst på 9,0 prosent i februar i år sammenlignet med februar i fjor. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 7,0 prosent i samme periode. Butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, har derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 0,7 prosent i februar 2005 sammenlignet med februar 2004.

Høy omsetning av tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 20,4 prosent i februar 2005 sammenlignet med februar 2004. Sterk vekst i denne perioden har også byggevarebransjen, som har en økning på 17,3 prosent. Omsetningsverdien for salg av skotøy økte med 10,4 prosent. Butikker med salg av møbler omsatte i verdi for 1,1 prosent mindre i februar i år enn i februar i fjor. Verdiindeksen for detaljhandel totalt gikk opp med 3,2 prosent i februar 2005 sammenlignet med februar 2004.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2005. 2000=100
  Februar 2005 Endring i prosent
  Januar 2005-februar 2005 Februar 2004-februar 2005 Mars 2003-februar 2004-
mars 2004- februar 2005
Januar- februar 2004-
januar-februar 2005
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift 98,6   3,2 3,3 0,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 97,9   4,3 3,2 1,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  117,7 1,0 5,9 3,3 4,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB