3643
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3643
Stabil detaljhandel
statistikk
2005-01-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksendesember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningen til detaljhandelsbedriftene var uendret fra november til desember 2004. Sammenlignet med desember 2003 er det en vekst på 2,4 prosent. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene i volum for 4,0 prosent mer i desember 2004 enn i desember 2003. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/Internett-salg, gikk opp med 11,5 prosent i samme periode. Butikkhandel med andre nye varer har en volumvekst på 7,9 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Musikk og elektriske varer

Butikker med salg av CD-, DVD-plater og spill økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 25,5 prosent i desember 2004 sammenlignet med desember 2003. Omsetningen til butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn steg med 12,1 prosent i samme periode. Butikker med salg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer økte omsetningen med 19,7 prosent.

Høy omsetning av tekstiler og utstyrsvarer

I desember 2004 økte salget for butikker med salg av tekstiler og utstyrsvarer med hele 30,1 prosent sammenlignet med desember 2003. Omsetningen for butikker med salg av klær var 9,6 prosent høyere for samme periode. Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer økte omsetningen med 8,1 prosent.

Detaljomsetningindeksen. Desember 2004. 2000=100
  Desember 2004 Endring i prosent
  November-desember 2004 Desember 2003-desember 2004 Januar-desember 2003-januar-desember 2004
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  161,0   4,6 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  160,9   4,0 3,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  115,9 0,0 2,4 3,4

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at Sverige hadde en nedgang på 1,4 prosent fra november til desember 2004, mens den var uendret i Norge for samme periode. Fra desember 2003 til desember 2004 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel 4,4 prosent i Sverige og 4,6 prosent i Norge. Tall for Danmark er ikke publisert ennå.

Internasjonale sammenligninger. Desember 2004. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Desember 2004 Endring i prosent desember 2003-desember 2004 Desember 2004 Endring i prosent
  Desember 2003-desember 2004 November-desember 2004
Sverige  154,6 4,4  120,1 5,1 -1,4
Danmark : : : : :
Norge  161,0 4,6  115,9 2,4 0,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB