3659
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3659
Detaljhandelen ned fra mars til april
statistikk
2004-05-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenapril 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned fra mars til april

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbutikkene gikk ned med 1,0 prosent fra mars til april i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Gjennomsnittet av sesongjustert volumindeks for perioden januar-april 2004 er 4,5 prosent høyere enn samme periode i 2003.

Den sesongjusterte volumindeksen tar hensyn til påskens plassering. Det er vanskelig å korrigere for påske, og sesongjusterte indekser for mars og april er derfor mer usikre enn indeksene for de andre månedene.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i volum med 4,2 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikkhandel med næringen andre nye varer økte omsetningen i volum med 7,5 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningsvolumet med 3,1 prosent i april 2004 sammenlignet med april 2003. Volumindeksen for spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler økte med 2,0 prosent i samme periode. Omsetningen i volum i butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte med 1,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor.

Økt salg av sko og klær

Salg av sko og klær økte omsetningen i verdi med henholdsvis 13,1 og 11,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen i verdi med 6,1 prosent i samme periode. Verdiindeksen for butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte med 4,1 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, hadde en omsetningsvekst på 1,1 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 4,1 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. April 2004. 2000=100
  April 2004 Endring i prosent
  Mars-april 2004 April 2003-april 2004 Mai 2002-april 2003 - mai 2003-april 2004 Januar-april 2003 - januar-april 2004
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  109,0   4,1 4,5 5,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  106,5   4,2 5,3 5,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  113,7 -1,0 2,1 1,3 4,6

Detaljomsetning. Sesongjustert volumindeks. Ny og gammel beregningsmodell

Endringer i beregning av volumindeksen for detaljhandel

Statistisk sentralbyrå har lagt om metoden for beregning av volumindeksen. På to- og tresiffer næringsnivå beregnes volumindeksene nå som en veid sum av volumindeksene på firesiffer nivå med verdiandeler i referanseåret som vekter. Tidligere ble volumindeksene på tosiffer og tresiffer næringsnivå beregnet ved å deflatere verdiindeksene direkte. Volumindeksene på firesiffer næringsnivå beregnes som tidligere ved å deflatere verdiindeksene direkte. Den reviderte metoden for beregning av volumindeksene er nå mer konsistent med de prinsipper som ligger til grunn for beregning av volumindekser i varekonsumindeksen.

Reviderte volumtall ved bruk av ny metode er beregnet tilbake til januar 2002. De reviderte volumtallene viser en noe sterkere vekst enn de som er publisert tidligere. I 2002 er den årlige volumveksten for detaljhandelen totalt i gjennomsnitt 0,3 prosent høyere enn tidligere publisert. Tilsvarende i 2003 er 0,4 prosent høyere enn tidligere publisert. En sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandelen totalt ved bruk av ny og gammel beregningsmodell er gitt i egen figur.

Volumtallene for konsum i husholdninger i det kvartalsvise nasjonalregnskapet og varekonsumindeksen blir ikke påvirket av de reviderte deflateringsberegninger for detaljomsetningsindeksen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB