3661
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3661
Detaljhandelen økte drøyt 3 prosent
statistikk
2004-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenmars 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte drøyt 3 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbutikkene gikk opp med 3,2 prosent fra februar til mars i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Gjennomsnittet av sesongjustert volumindeks for perioden januar-mars 2004 er 4,9 prosent høyere enn samme periode i 2003.

Den sesongjusterte volumindeksen tar hensyn til påskens plassering. Det er vanskelig å korrigere for påske, og den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn indeksene for de andre månedene.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i volum med 8,2 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor. Omsetningen i volum for detaljhandel utenom butikk økte med 15,9 prosent i samme periode. Denne næringen omfatter blant annet postordre. Volumindeksen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 12,6 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor. Butikkhandel med næringen andre nye varer har en volumvekst på 10,3 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler omsatte i volum for 8,0 prosent mer i mars i år sammenlignet med mars i fjor. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte med 5,2 prosent i samme periode.

Salget påvirket av påsken

Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 8,4 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor. At deler av siste uke før påske falt i mars i år, kan nok tilskrives en del av denne veksten. I mars i år økte omsetningen i verdi for butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger med 12,2 prosent. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler har en vekst i verdi på 10,3 prosent fra mars i fjor. Butikker med andre nye varer økte omsetningen i verdi med 8,4 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg har en omsetningsvekst på 7,7 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2004. 2000=100
 
 Mars 2004Endring i prosent
 Februar-
mars 2004
Mars 2003-
mars 2004
April 2002-mars 2003-
april 2003-mars 2004
Januar-mars 2003-
januar-mars 2004
 
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift 109,2 8,44,55,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 106,1 8,24,75,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert 114,43,27,64,64,9
 

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at Norge hadde en nedgang fra januar til februar i 2004 på 1,2 prosent. I Danmark og Sverige var det en vekst på henholdsvis 2,7 og 2,5 prosent i denne perioden.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
 
 VerdiindeksVolumindeks, sesongjustert
 Desember 2003Endring i prosent.
Desember 2002-
desember 2003
Desember 2003Endring i prosent
 Desember 2002-
desember 2003
November 2003-
desember 2003
 
Sverige 148,13,8 114,64,71,2
Danmark 145,56,1 107,91,6-1,3
Norge 153,95,8 111,54,40,3
 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB