3689
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3689
Detaljhandelen opp 0,5 prosent
statistikk
2003-02-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp 0,5 prosent

Detaljhandelsforretningene økte sin omsetning i volum med 0,5 prosent fra desember i fjor til januar i år. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Gjennomsnittet av sesongjustert volumindeks for tremånedersperioden november 2002-januar 2003 er 1,6 prosent høyere enn perioden august-oktober 2002.

Ujustert volumindeks for detaljhandel gikk opp 3,1 prosent i januar i år sammenlignet med januar i fjor. Verdiindeksen steg med 3,7 prosent i samme periode. Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin.

Volumindeksen for spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler steg mest, med 9,6 prosent i januar 2003 sammenlignet med januar 2002. Butikkhandel med næringen andre nye varer økte omsetningen i volum med 4,2 prosent i samme periode. Denne næringen består av blant annet salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningsvolumet med 2,8 prosent. Volumindeksen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk derimot ned med 1,9 prosent i januar i år sammenlignet med januar i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2003. Endelige tall. 1995=100
  Januar 2003 Endring i prosent
  Desember 2002-januar 2003 Januar 2002-januar 2003 Februar 2000-januar 2001 - februar 2001-januar 2002 November 2001-januar 2002 - november 2002-januar 2003
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  129,1   3,7 4,9 4,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  118,1   3,1 3,9 3,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  127,1 0,5 2,7 4,0 3,6

Endringer i beregning av prisindeks for detaljhandel

Prisindeksen for detaljhandel har for enkelte næringer hatt en systematisk annen utvikling enn prisveksten i delvis sammenlignbare delindekser i konsumprisindeksen. Dette har skapt usikkerhet i tolkningen av volumutviklingen i detaljomsetningen som mål for produksjonsutviklingen i handelsleddet og som indikator for varekonsumutviklingen i husholdningene.

Statistisk sentralbyrå har lagt om metoden for beregning av prisindeksene for detaljhandel. Den nye metoden bygger på prisutviklingen for varegrupper fra konsumprisindeksen og varesammensetningen i de ulike næringer. Varesammensetningen er hentet fra Avanseundersøkelsen 1996 og vil bli oppdatert så snart resultatene fra tilsvarende undersøkelse for 2002 foreligger. Den reviderte metoden for beregning av prisindeks for detaljhandel er basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for beregning av deflatoren for detaljhandelskomponenten i varekonsumindeksen .

Reviderte volumtall ved bruk av ny deflator er beregnet tilbake til august 1999. De reviderte volumtallene viser en sterkere vekst enn de som er publisert tidligere. Totalindeksen ble publisert 28. januar og viste at den årlige volumveksten for detaljhandelen totalt i gjennomsnitt var 1,0 prosent høyere enn tidligere publisert. De ulike delindeksene frigis ved denne publiseringen, og viser at den årlige volumveksten for næringshovedgruppen butikkhandel med bredt vareutvalg i gjennomsnitt er 0,4 prosent høyere enn tidligere publisert. For næringshovedgruppen andre nye varer, som blant annet består av salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, er volumveksten 1,5 prosent høyere enn tidligere publisert.

Volumtallene for konsum i husholdninger i det kvartalsvise nasjonalregnskapet og varekonsumindeksen blir ikke påvirket av det reviderte deflateringsopplegget for detaljomsetningsindeksen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB