3691
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3691
Detaljomsetningen ned 2,2 prosent
statistikk
2003-01-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningen ned 2,2 prosent

Fra november til desember i 2002 gikk den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel ned med 2,2 prosent. Gjennomsnittlig sesongjustert volumindeks for perioden oktober-desember 2002 er 1,9 prosent høyere enn perioden juli-september 2002.

Ujustert volumindeks for detaljhandel gikk opp med 2,4 prosent i desember 2002 sammenlignet med desember 2001. Verdiindeksen steg med 3,1 prosent i samme periode. Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin.

Apotekvarer økte mest

Verdiindeksen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler steg med 9,2 prosent i desember 2002 sammenlignet med desember 2001. Omsetningen i verdi for spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler steg med 4,7 prosent i samme periode. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 3,8 prosent i desember i fjor sammenlignet med desember 2001. Butikkhandel med næringen andre nye varer økte omsetningen i verdi med 2,3 prosent i samme periode. Denne næringen består av blant annet salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Nedgang i salg av klær og sko

Verdiindeksen for butikker med salg av skotøy gikk ned med 10,8 prosent, og omsetningen for butikkhandel med klær viser en nedgang på 1,6 prosent fra desember 2001 til desember 2002. Butikkhandel med møbler gikk også ned med over 10 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Desember 2002. 1995=100
  Desember 2002 Endring i prosent
  November- desember 2002 Desember 2001-desember 2002 Januar- desember 2001-januar-desember 2002
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  186,0   3,1 5,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  168,9   2,4 4,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  126,6 -2,2 3,2 4,0

Endringer i beregning av prisindeks for detaljhandel

Prisindeksen for detaljhandel har for enkelte næringer hatt en systematisk annen utvikling enn prisveksten i delvis sammenlignbare delindekser i konsumprisindeksen. Dette har skapt usikkerhet i tolkningen av volumutviklingen i detaljomsetningen som mål for produksjonsutviklingen i handelsleddet og som indikator for varekonsumutviklingen i husholdningene.

Statistisk sentralbyrå har lagt om metoden for beregning av prisindeksene for detaljhandel. Den nye metoden bygger på prisutviklingen for varegrupper fra konsumprisindeksen og varesammensetningen i de ulike næringer. Varesammensetningen er hentet fra Avanseundersøkelsen 1996 og vil bli oppdatert så snart resultatene fra tilsvarende undersøkelse for 2002 foreligger. Den reviderte metoden for beregning av prisindeks for detaljhandel er basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for beregning av deflatoren for detaljhandelskomponenten i varekonsumindeksen

Reviderte volumtall

Reviderte volumtall for detaljhandel totalt ved bruk av ny deflator er beregnet tilbake til august 1999 og publiseres fra nå av. Delindeksene blir publisert 28. februar. De reviderte volumtallene viser en sterkere vekst enn de som er publisert tidligere. I gjennomsnitt er den årlige volumveksten for detaljhandelen 1,0 prosent høyere enn tidligere publisert.

Volumtallene for konsum i husholdninger i det kvartalsvise nasjonalregnskapet og varekonsumindeksen blir ikke påvirket av det reviderte deflateringsopplegget for detaljomsetningsindeksen.

Endringer i publiseringsrutinene

Fra og med denne publiseringen går Statistisk sentralbyrå over til å publisere detaljomsetningsindeksen kun en gang i måneden. Publiseringstidspunktet er forskjøvet med fire-fem dager, det vil si til rundt den 28. i måneden. Tallene vil da være av samme detaljeringsgrad som de man tidligere hadde ved publisering av endelige tall om lag to uker senere.

Som indikator for husholdningenes varekonsum publiserer Statistisk sentralbyrå også varekonsumindeksen . Fra og med denne publiseringen blir detaljomsetningsindeksen og varekonsumindeksen publisert samtidig.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB