3694
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3694
Vi handlet for 5,3 prosent mer
statistikk
2003-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet for 5,3 prosent mer

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen i verdi med 5,3 prosent i november 2002 sammenlignet med november 2001. Verdiindeksen for detaljhandel steg med 5,4 prosent i perioden januar-november 2002 sammenlignet med samme periode i 2001.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin. Omsetningen for butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte i verdi med 6,2 prosent i november i år sammenlignet med november i fjor. Butikkhandel med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med 5,7 prosent i samme periode. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, omsatte for 5,7 prosent mer, og butikker med andre nye varer økte omsetningen med 5,4 prosent fra november 2001 til november 2002. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Detaljomsetningsindeksen. November 2002. Endelige tall. 1995=100
  November 2002 Endring i prosent
  Oktober-november 2002 November 2001-november 2002 Desember 2000-november 2001 - desember 2001-november 2002 Januar-november 2001 - januar-november 2002
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  146,5   5,3 5,3 5,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert :   : : :
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert : : : : :

Endringer i beregning av prisindeks for detaljhandel og volumindeksen

Prisindeksen for detaljhandel har for enkelte næringer hatt en systematisk annen utvikling enn prisveksten i delvis sammenlignbare delindekser i konsumprisindeksen. Dette har skapt usikkerhet i tolkingen av volumutviklingen i detaljomsetningen som mål for produksjonsutviklingen i handelsleddet og som indikator for varekonsumutviklingen i husholdningene. Med bakgrunn i dette har det de to siste månedene kun blitt publisert volumindeks for detaljhandel totalt. Ved denne publiseringen gis det ingen volumindeks.

Statistisk sentralbyrå vil nå legge om metoden for beregning av prisindeksene for detaljhandel. Ved publisering av detaljomsetningsindeksen for desember 2002 den 28. januar tar vi sikte på at volumindeksen for detaljhandel totalt blir beregnet ved bruk av prisindeks for detaljhandel produsert etter ny metode. Reviderte volumtall for detaljhandel totalt beregnet med ny deflator vil foreligge samtidig. De ulike delindeksene vil ikke foreligge til publiseringen 28. januar, men først på et senere tidspunkt.

Endringer i publiseringsrutinene

Fra og med publiseringen den 28. januar går Statistisk sentralbyrå over til å publisere detaljomsetningsindeksen kun én gang i måneden. Publiseringstidspunktet blir forskjøvet med tre-fire dager i forhold til de foreløpige tallene som tidligere forelå den 23. i måneden. Til gjengjeld vil tallene være av samme detaljeringsgrad som de man tidligere hadde ved publisering av de endelige tallene om lag to uker senere.

Prisindeks for detaljhandel har inntil nå blitt publisert samtidig med konsumprisindeksen. Som en konsekvens av omleggingen til ny beregningsmetode vil Statistisk sentralbyrå inntil videre ikke publisere prisindeks for detaljhandel, verken som totalindeks eller brutt ned på enkeltnæringer eller grupper av næringer i forbindelse med publiseringen av konsumprisindeksen.

Som indikator for husholdningenes varekonsum publiserer Statistisk sentralbyrå også varekonsumindeksen , som neste gang publiseres 14. januar. Fra og med publiseringen den 28. januar vil detaljomsetningsindeksen og varekonsumindeksen publiseres samtidig.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB