3702
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3702
Detaljhandelen økte med 6 prosent
statistikk
2002-11-22T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenoktober 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 6 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 6,0 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin. I butikker med andre nye varer økte omsetningen i verdi med 8,3 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetningen for butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 6,3 prosent i samme periode. Butikkhandel med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med 6,0 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, omsatte for 4,7 prosent mer i samme periode.

Sesongjustert volumindeks

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk ned med 0,2 prosent fra september til oktober i år. Fra oktober i fjor til oktober i år økte sesongjustert volumindeks med 2,8 prosent. Ujustert volumindeks gikk opp med 4,1 prosent i samme periode.

Prisindeksen for detaljhandel har for enkelte næringer en annerledes utvikling enn prisveksten i delvis sammenlignbare delindekser i konsumprisindeksen. For mer informasjon, se delindekser i konsumprisindeksen . Statistisk sentralbyrå vurderer på denne bakgrunn å endre beregningsopplegget for prisindeksene for detaljhandel. Inntil videre publiseres det derfor kun volumindeks for detaljhandel totalt.

Som indikator for husholdningenes varekonsum publiserer SSB også varekonsumindeksen , som neste gang publiseres i uke 50.

Foreløpige tall

Tallene bygger på 9 700 oppgaver, som er om lag 800 færre enn det som normalt vil ligge til grunn ved publisering av endelig detaljomsetningsindeks 6. desember.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2002. Foreløpige tall. 1995=100
  Oktober 2002 Endring i prosent
  September-oktober 2002 Oktober 2001-oktober 2002 Nov. 2000-okt. 2001 - nov. 2001-okt. 2002 Januar-oktober 2001 - januar-oktober 2002
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  142,3   6,0 5,2 5,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  124,6   4,1 3,2 3,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  122,3 -0,2 2,8 3,1 3,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB