3710
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3710
Økt detaljhandel i september
statistikk
2002-10-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenseptember 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt detaljhandel i september

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 5,2 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin. Delindeksen for butikker med andre nye varer økte omsetningen i verdi med 8,3 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikkhandel med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen i verdi med 6,1 prosent i samme periode. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, omsatte for 3,0 prosent mer i september i år sammenlignet med september i fjor. Omsetningen for butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 2,7 prosent i samme periode.

Volumindeks

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk opp med 1,6 prosent fra august til september i år. Fra september i fjor til september i år økte sesongjustert volumindeks med 4,3 prosent. Ujustert volumindeks gikk opp med 3,2 prosent i samme periode.

Prisindeksen for detaljhandel har for enkelte næringer en annerledes utvikling enn prisveksten i delvis sammenlignbare delindekser i konsumprisindeksen. For mer informasjon, se delindekser i konsumprisindeksen . Mens prisindeksen for detaljhandel økte med 0,4 prosent fra august til september og med 2,0 prosent fra september i fjor til september i år, var den tilsvarende veksten for konsumprisindeksen uten energivarer henholdsvis 0,4 og 1,9 prosent. Forskjellene i enkelte av de underliggende indeksene er større. Statistisk sentralbyrå vurderer på denne bakgrunn å endre beregningsopplegget for prisindeksene for detaljhandel. Inntil videre publiseres det derfor kun volumindeks for detaljhandel totalt. Varekonsumindeksen, som neste gang publiseres 14. november, bruker delindeksene fra konsumprisindeksen som deflatorer og er derfor ikke berørt av den omtalte uoverensstemmelsen. Det samme gjelder konsumutviklingen i det kvartalsvise nasjonalregnskapet som neste gang publiseres 12. desember.

Foreløpige tall

Tallene bygger på 9 700 oppgaver, som er om lag 800 færre enn det som normalt vil ligge til grunn ved publisering av endelig detaljomsetningsindeks 7. november.

Detaljomsetningsindeksen. September 2002. Foreløpige tall. 1995=100
  September 2002 Endring i prosent
  August-september 2002 September 2001-september 2002 Oktober 2000-september 2001 - oktober 2001-september 2002 Januar-september 2001 - januar-september 2002
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  132,2   5,2 5,4 5,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  116,1   3,2 3,3 3,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  122,5 1,6 4,3 3,3 3,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB