9943
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
9943
Salg av byggevarer økte 13 prosent
statistikk
2002-06-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenapril 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av byggevarer økte 13 prosent

Bedrifter innenfor næringen butikkhandel med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer økte omsetningen i verdi med 13,2 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen til bedrifter i næringsgruppen andre nye varer steg med 7,4 prosent i tilsvarende periode.

Næringsgruppen andre nye varer består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Verdindeksen for butikkhandel med skotøy, klær og møbler steg med henholdsvis 11,6, 7,0 og 6,4 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med de fire første månedene i fjor. Butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen i verdi med 6,7 prosent i samme periode. Verdiindeksen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 3,6 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Detaljhandelen økte med 5,9 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen med 5,9 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Verdiindeksen økte 11,2 prosent fra april i fjor til april i år. Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøyer og bensin.

Volumindeksen for detaljhandel i alt steg med 7,9 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Størst volumvekst har næringsgruppen andre nye varer, med 20,9 prosent.

Sesongjustert volumindeks

Det var ingen endring i sesongsjustert volumindeks fra mars til april i år. Sesongjustert volumindeks gikk opp med 3,8 prosent fra april i fjor til april i år. Den sesongjusterte volumindeksen tar hensyn til påskens plassering. Det er vanskelig å korrigere for påske, og den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn indeksen for de andre månedene.

Ingen endring fra foreløpige tall

Endelig verdiindeks for detaljhandel for april 2002 er den samme som ved foreløpige tall som ble publisert 23. mai.

Detaljomsetningsindeksen. April 2002. Endelige tall. 1995=100
  April 2002 Endring i prosent
  Mars-april 2002 April 2001-
april 2002
Mai 2000-april 2001 -
mai 2001-april 2002
Januar-april 2001 -
januar-april 2002
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  128,5   11,2 4,0 5,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  113,0   7,9 2,1 3,5
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  122,0 0,0 3,8 2,0 3,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB