2850
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2850
Stor detaljhandel i mai
statistikk
2000-06-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenmai 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor detaljhandel i mai

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen i verdi med 13,9 prosent fra mai i fjor til mai i år. Mye av veksten skyldes at det er 25 handledager i mai i år mot 22 i fjor. Størst vekst var det i salget av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler.

Volumindeksen for detaljhandel gikk opp med 12,2 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Prisindeksen steg med 1,5. Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Butikker innenfor næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 20,3 prosent i samme periode. Omsetningen av andre nye varer økte med 17,5 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 10,3 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor.

Sesongjustert volumindeks blir ikke beregnet for mai 2000 på grunn av fordelingen av de bevegelige helligdagene mellom mai og juni. Det vil bli publisert sesongjusterte tall for mai i forbindelse med publisering av indeksen for juni.

Foreløpige tall

Tallene bygger på 7 500 oppgaver, som er om lag 1 300 færre enn det som normalt vil ligge til grunn for publisering av endelig detaljomsetningsindeks. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være når den endelige detaljomsetningsindeksen for mai blir publisert den 5. juli.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2000. Foreløpige tall. 1995=100
  Mai 2000 Endring i prosent
  April -mai 2000 Mai 1999-mai 2000 Juni 1998 - mai 1999 -juni 1999-mai 2000 Januar- mai 1999-januar - mai 2000
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks 131,3   13,9 5,2 7,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 120,5   12,2 3,4 5,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert .. .. .. .. ..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB