2854
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2854
3,7 prosent økning i detaljhandelen
statistikk
2000-05-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenapril 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

3,7 prosent økning i detaljhandelen

Ujustert volumindeks for detaljhandel gikk opp med 3,7 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Volumet av omsetningen totalt for mars og april i år steg med 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i 1999.

Verdiindeksen steg med 5,4 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i 1999. Prisindeksen steg med 1,6 prosent i samme periode. Sesongjustert volumindeks for april er 0,1 prosent høyere enn for mars. Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøy og bensin. Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 1999 på grunn av påsken.

Ujustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger steg med 3,8 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. For butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk volumindeksen opp med 2,8 prosent. For butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler steg indeksen med 3,5 prosent i samme periode. Ujustert volumindeks for andre nye varer hadde en vekst på 4,0 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Foreløpige tall

Tallene bygger på 7 000 oppgaver som er om lag 1 000 færre enn det som normalt vil ligge til grunn for publisering av endelig detaljomsetningsindeks. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være når den endelige detaljomsetningsindeksen for april blir publisert 8. juni.

Detaljomsetningsindeksen. April 2000. Foreløpige tall. 1995=100
  April 2000 Endring i prosent
  Mars-april 2000 April 1999-april 2000 Mai 1998-april 1999 -mai 1999-april 2000 Januar-april 1999-januar-april 2000
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks 114,3   9,7 4,1 5,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 105,6   8,5 2,2 3,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert 118,2 0,1 2,9 2,0 3,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB