2856
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2856
Liten økning i detaljhandelen
statistikk
2000-05-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Detaljomsetningsindeksenmars 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i detaljhandelen

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk opp med 0,4 prosent fra februar til mars i år. Den sesongjusterte indeksen for mars er 0,4 prosent høyere enn gjennomsnittet av de tre første månedene i år.

Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøy og bensin. Den ujusterte volumindeksen for detaljhandel i alt gikk ned med 1,5 prosent fra mars i fjor til mars i år. Verdiindeksen for detaljhandelen i alt var uendret i mars 2000 sammenlignet med mars i fjor. Prisindeksen for detaljhandel steg med 1,5 prosent i samme periode.

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 1999 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger er uendret fra februar til mars i år. For butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk indeksen ned med 1,0 prosent. For butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk den sesongjusterte indeksen ned med 0,8 prosent i samme periode. Sesongjustert volumindeks for andre nye varer hadde derimot en vekst på 1,5 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2000. 1995=100
  Mars 2000 Endring i prosent
  Februar 2000-mars 2000 Mars 1999-mars 2000 April 1998-mars 1999-april 1999-mars 2000 Januar-mars 1999-januar-mars 2000
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks 119,2   0,0 3,1 4,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 110,3   -1,5 1,2 2,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert 118,2 0,4 4,6 2,0 3,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB