2866
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2866
Detaljhandelen økte med 3,8 prosent
statistikk
2000-02-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 3,8 prosent

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen i verdi med 3,8 prosent fra 1998 til 1999. I desember 1999 steg verdien av omsetningen med 6,6 prosent sammenlignet med desember 1998. Volumindeksen steg med henholdsvis 1,9 og 4,6 prosent i de samme periodene.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Verdien av omsetningen for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger steg med 5,4 prosent i 1999 sammenlignet med 1998. Denne økningen skyldes i hovedsak økt salg i butikkhandel med vin og brennevin, som har en vekst på 9,1 prosent. Butikker innenfor næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 7,8 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 3,8 prosent i 1999. Omsetningen av andre nye varer økte med 2,3 prosent i samme periode. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Stor omsetning av sko i desember

Butikker med salg av sko økte omsetningen med hele 18,3 prosent i desember i fjor sammenlignet med desember året før. Stor vekst har også butikker med salg av apotekvarer og vin og brennevin. Omsetningen i disse næringene steg med henholdsvis 16,0 og 14,1 i desember 1999.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel i alt gikk opp 0,2 prosent fra november til desember i år.

Detaljomsetningsindeksen. Desember 1999. Endelige tall. 1995=100
  Desember 1999 Endring i prosent
  November-desember 1999 Desember 1998-desember 1999 Januar-desember 1998-januar-desember 1999
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks 174,9   6,6 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 161,9   4,6 1,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert 115,2 0,2 4,7 1,9

Revisjon av indeksen

Som fast rutine etterrevideres detaljomsetningsindeksen når tall basert på innbetaling av merverdiavgift foreligger. Denne informasjonen er to-månedlig og tilgjengelig for Statistisk sentralbyrå (SSB) etter fire måneder. Ved avvik av betydning justeres indeksen og reviderte tall publiseres. Normalt er avvikene små, men denne gang førte etterrevisjonen til justeringer. Vi har rettet opp data for noen oppgavegivere som har rapportert gale tall, og tatt med butikker som vi ikke kjente til da indeksene ble produsert. Dette har medført at totalindeksen for mai 1999 til og med november 1999 har blitt justert opp med fra 1 til 3 prosent.

Det er justering av delindeksen, som i hovedsak består av kolonialforretninger, som har hatt størst betydning for totalindeksen. Fra og med november 1999 er utvalget for denne næringen utvidet kraftig. Utvalget dekker nå nesten 80 prosent av omsetningen i næringen. I tillegg får SSB nå raskere informasjon enn tidligere om oppretting av nye kolonialforretninger.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB