2888
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2888
3,7 prosent stigning første halvår
statistikk
1999-07-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

3,7 prosent stigning første halvår

Verdien av detaljhandel i alt steg med 3,7 prosent første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Volumindeksen steg med 1,7 prosent i samme periode. Indeksene for januar til mai er revidert.

Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, gikk opp med 2,2 prosent første halvår 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. Omsetningen av andre nye varer økte med 4,0 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

I juni i år steg verdien av detaljhandel i alt med 4,9 prosent sammenlignet med juni i 1998. Juni i år har en handledag mer enn juni i fjor. Volumindeksen steg med 2,5 prosent og prisindeksen med 2,3 prosent i samme periode. Sesongjustert volumindeks for juni er 0,9 prosent høyere enn mai i år og helt lik snittet av de seks første månedene i år.

Revisjon av indeksen

Som fast rutine etterrevideres detaljomsetningsindeksen når tall basert på innbetaling av merverdiavgift foreligger. Denne informasjonen er to-månedlig og tilgjengelig for Statistisk sentralbyrå etter fire måneder. Ved avvik av betydning justeres indeksen og reviderte tall publiseres. Normalt er avvikene små, men denne gang førte etterrevisjonen til justeringer. Vi har rettet opp data for en del oppgavegivere som har rapportert gale tall, og tatt ut en del bedrifter med unormal sesong i november og desember. Dette har medført at indeksen for desember 1998 til og med mai 1999 har blitt justert ned med litt over 1 prosent. Delindeksen, som i hovedsak består av kolonialforretninger, er justert ned med i underkant av 2 prosent.

Foreløpige tall

Tallene bygger på 4 050 oppgaver som er om lag 450 færre enn det som normalt vil ligge til grunn for publisering av endelig detaljomsetningsindeks. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være når den endelige detaljomsetningsindeksen for juni blir publisert 6. august.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 1999. Foreløpige tall. 1995=100
  Juni 1999 Endring i prosent
  Mai-juni 1999 Juni 1998-juni 1999 Juli 1997-juni 1998 - juli 1998-juni 1999 Januar-juni 1998-januar-juni 1999
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks 125,1   4,9 5,4 3,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert 116,4   2,5 3,0 1,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert 114,4 0,9 2,0 3,0 2,0
Frigitt 23. juli 1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB