Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Utenriksregnskap

Alt innhold for delområdet utenriksregnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet i 2. kvartal viste et overskudd på 31 milliarder kroner. Dette er nesten en halvering fra samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er knyttet til lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel
 • Oppgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 25 milliarder kroner fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 5 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Svekket vare- og tjenestebalanse

  Vare- og tjenestebalanse for 1. kvartal 2019 er svekket både målt mot kvartalet før og mot 1. kvartal 2018. Rente- og stønadsbalansen er derimot kraftig forbedret fra 4. kvartal, noe som medførte en oppgang i driftsbalansen.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 38 milliarder kroner fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 51 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Svak rente- og stønadsbalanse

  For 4. kvartal 2018 er det foreløpig beregnet et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 8 milliarder kroner. Vi må tilbake til 2013 for å finne negative tall for rente- og stønadsbalansen.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 75 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge økte i samme periode med 91 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Største eksport siden tusenårsskiftet

  Total eksport av varer og tjenester var i 3. kvartal 2018 på sitt høyeste siden årtusenskiftet, foreløpig beregnet til drøyt 348 milliarder kroner. Det er vel 16 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 11 milliarder kroner fra 2. kvartal 2018 til 3. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge var i samme periode omtrent uendret.

  Artikkel
 • Rekordoverskudd på rente- og stønadsbalansen

  Rente- og stønadsbalansen var i 2. kvartal 2018 på sitt høyeste nivå noensinne, foreløpig beregnet til knapt 47 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 28 milliarder kroner fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 23 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt overskudd på driftsbalansen

  Positiv utvikling på både vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalansen ga økt overskudd på driftsbalansen for Norge i 1. kvartal. Driftsbalansen endte på 61 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Reduserte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 37 milliarder kroner fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 86 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt overskudd på driftsbalansen

  Høyt overskudd på både vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalansen førte til et økt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet fra 3. til 4. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 99 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 79 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Fortsatt overskudd på vare- og tjenestebalansen

  Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var 2 milliarder kroner i 3. kvartal, fordelt med en positiv varebalanse på 26 milliarder kroner og en negativ tjenestebalanse på 24 milliarder kroner.

  Artikkel