Kraftig vekst i utenlandsk netthandel siden 2010

Publisert:

Nordmenn kjøpte varer og tjenester i utenlandske nettbutikker for totalt 60,1 milliarder kroner i 2018. Det er et nesten fem ganger så høyt beløp som i 2010.

I den nye rapporten På nett med betalingskort over landegrensene har Statistisk sentralbyrå (SSB) sett på utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet fra 2010 til 2018. Tallene inkluderer kjøp gjort med betalingskort, men ikke kjøp betalt på andre måter, som eksempelvis ved bruk av PayPal eller Klarna.

Totalt brukte nordmenn 128 milliarder kroner med kort på nettet i 2018. Omtrent halvparten av dette beløpet (60,1 milliarder kroner) la vi igjen i utenlandske nettbutikker. Ser vi på all norsk kortbruk i utlandet samlet, utgjør netthandelen også rundt halvparten av alle kjøp. Tilsvarende andel i 2010 var 25 prosent.

Flere, billigere varer

Siden 2014 har antall kjøp av varer over nett i utlandet økt mer enn kjøp av tjenester, men beløpene det handles for har blitt mindre. I 2018 var hvert nettkjøp av varer og tjenester i gjennomsnitt på henholdsvis 274 kroner og 653 kroner, mot 556 kroner og 646 kroner i 2010.

En nedgang i beløpet for varer etter 2015 har sammenheng både med vekst i kjøp av digitale varer og tjenester for små beløp og at tollforskriften, som ga tollfritak for varer inntil 350 kroner inklusive transport og forsikring, ble innført i 2015.

Mest penger til tjenester

Netthandelen fordeler seg på kjøp av varer, tjenester og overføringer, som vist i figur 1. Slik fordelte handelen seg i 2018:

  • 84 millioner kjøp av varer, for totalt 23,2 milliarder kroner
  • 56 millioner kjøp av tjenester, for totalt 36,9 milliarder kroner
  • I tillegg ble det overført beløp på 5,6 milliarder kroner

Figur 1. Betalinger over internett med norske kort i utlandet etter hovedgrupper av kortbruk

Varer Tjenester Overføringer
2010 3.7 9.4 0.4
2011 5.3 13.0 1.3
2012 7.6 18.3 1.8
2013 9.3 20.3 2.3
2014 11.8 25.7 1.8
2015 14.5 31.2 1.6
2016 17.1 35.8 2.0
2017 21.4 38.4 3.8
2018 23.2 36.9 5.6

Vi brukte mest penger på kjøp av tjenester i utlandet i hele perioden 2010–2018. Det er spesielt tjenester knyttet til reisevirksomhet som skiller seg ut som en viktig del av netthandelen. I 2018 kjøpte vi flyreiser og annen transport over landegrensene for totalt 17 milliarder kroner.

Stort byks for digitale varer og strømmetjenester

Etterspørselen etter digitale varer og tjenester har økt betydelig, og spesielt siden 2014. I alt ble det registrert 44 millioner kjøp av digitale varer og tjenester på brukerstedskoder som går til iTunes, Spotify, Netflix og lignende i 2018, til et beløp på i alt 5,7 milliarder kroner.

En stor del av annen varehandel gikk til klær og sko og elektriske varer, henholdsvis 3,6 milliarder og 3,4 milliarder kroner. Andre viktige tjenester bortsett fra reisetjenestene er overnatting og servering, som vi brukte 2,9 milliarder kroner på.

Vi handler mest på nett i EU

Over 90 prosent av handelen med norske kort på nett i utlandet i 2018 ble gjort på nettsteder i EU-land. Det ble særlig brukt store beløp i Sverige, Storbritannia, Irland og Luxembourg.

Figur 2. Kjøp med norske kort over internett i EU-land i 2018. Prosent

Prosent
Sverige 27.0
Storbritannia 17.0
Irland 10.2
Luxemburg 9.7
Resten av >EU 8.6
Frankrike 7.2
Danmark 5.8
Spania 5.6
Nederland 5.6
Tyskland 3.2

Kontakt