Fjerde høyeste eksportverdi

Publisert:

Endret:

Vareeksporten endte på rett under 89 milliarder kroner i januar. Dette er det fjerde høyeste som er målt i en enkeltmåned. Fastlandseksporten steg med 15,1 prosent fra januar 2018 og endte på 42,8 milliarder kroner. Importen av varer beløp seg til 60,1 milliarder kroner.

Eksporten økte med 3,5 prosent fra januar i fjor og endte på 88,9 milliarder kroner viser statistikken over utenrikshandel med varer. Eksporten av fisk økte med 13,6 prosent og bidro til at fastlandseksporten økte med 5,6 milliarder kroner. Importen av varer steg med 9,5 prosent og endte på 60,1 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 28,8 milliarder kroner, 7,1 prosent lavere enn januar 2018.

Lavere eksportverdi for råolje

Det ble eksportert råolje til en verdi av 20,5 milliarder kroner i januar, en nedgang på 5,5 prosent sammenlignet med januar i fjor. Hele 40,8 millioner fat råolje ble eksportert, som er en økning på 2 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Prisen var 503 kroner per fat råolje - 7,4 prosent lavere enn i fjor.

Naturgass til 25,5 milliarder kroner ble eksportert i årets første måned. Dette er 8,2 prosent høyere enn i fjor. Det ble utført 10,7 milliarder1 standard kubikkmeter gass i gassform, som er 0,3 prosent mer enn i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.9 85.8 31.0
Feb. 2018* 51.1 75.5 24.4
Mar. 2018* 64.4 82.3 17.9
Apr. 2018* 63.3 79.6 16.3
Mai. 2018* 65.1 80.0 14.9
Juni. 2018* 59.2 79.5 20.3
Jul. 2018* 54.7 81.3 26.6
Aug. 2018* 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018* 60.9 82.3 21.4
Okt. 2018* 65.8 99.7 34.0
Nov. 2018* 62.9 88.6 25.7
Des. 2018* 53.2 78.2 25.0
Jan. 2019* 60.1 88.9 28.8

Høy fastlandseksport

Fastlandseksporten beløp seg til 42,8 milliarder kroner i januar – 15,1 prosent høyere enn i fjor.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Fisk til en verdi av 8,4 milliarder kroner ble eksportert i januar, 13,6 prosent mer sammenlignet med i fjor. Økt eksport av laks, makrell og torsk var hovedårsaken til oppgangen.
  • I løpet av januar ble det eksportert elektrisk strøm til en verdi av 703 millioner kroner mens vi importerte strøm for 629 millioner kroner. Importen var 159 prosent høyere enn januar i fjor.  
  • Det ble eksportert kjemiske produkter til en verdi av 5,9 milliarder kroner i januar, 19,8 prosent mer enn i fjor.
  • Vi innførte 104 elektriske aggregater for vindmøller i januar - til en verdi av nesten 1,5 milliarder kroner. De aller fleste hadde opprinnelse Danmark.

Usikkerhet rundt aluminium

Det er fortsatt usikkerhet forbundet med eksporttallene for aluminium. SSB har grunn til å tro at det er mangler i data for 2018, og volumet vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 46.1
Feb. 36.5 39.7
Mar. 37.1 44.2
Apr. 35.8 42.2
Mai 33.4 40.9
Jun. 30.3 39.0
Jul. 30.8 46.5
Aug. 33.9 46.2
Sep. 31.0 44.6
Okt. 37.7 56.5
Nov. 39.8 46.2
Des. 42.6 42.2

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.2 42.8
Feb. 31.7 35.7
Mar. 38.8 38.0
Apr. 32.1 37.4
Mai 35.0 37.7
Jun. 37.3 39.5
Jul. 32.1 34.3
Aug. 34.5 40.2
Sep. 34.7 36.3
Okt. 37.4 43.1
Nov. 37.9 42.2
Des. 35.1 36.0

1 Tallet ble endret 15. februar 2019, kl. 08.55

Kontakt