Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Utenriksregnskap

Alt innhold for delområdet utenriksregnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Formuesinntektene ga overskudd på driftsbalansen mot utlandet i 2020

  Norge fikk i fjor et underskudd på 20 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldes særlig et stort fall i prisene på viktige eksportvarer. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen trakk i motsatt retning. Vi betalte la...

  Artikkel
 • Stort underskudd på utenrikshandelen for 3. kvartal

  Foreløpige tall viser større underskudd i utenrikshandelen med varer og tjenester enn noe kvartal tidligere siden1981. Det er nedgang i både eksport og import, men størst nedgang på eksportsiden.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 56 milliarder kroner fra 2. kvartal 2020 til 3. kvartal 2020. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 20 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rente- og stønadsbalansen skaper overskudd overfor utlandet

  Foreløpige tall viser at rente- og stønadsbalansen overfor utlandet hadde et overskudd på nesten 28 milliarder kroner i 2. kvartal 2020. Både inntekter og utgifter er redusert overfor utlandet, men utgiftene mest. Driftsbalansen overfor utlandet v...

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 31 milliarder kroner fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2020. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 21 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Sterk rente- og stønadsbalanse

  Foreløpige tall viser at rente- og stønadsbalansen overfor utlandet hadde et overskudd på nesten 39 milliarder kroner for 1. kvartal 2020. Det er det høyeste noensinne. Norge hadde et overskudd på lønn og formuesinntekter på over 46 milliarder kro...

  Artikkel
 • Fortsatt svak driftsbalanse

  Foreløpige tall viser at driftsbalansen overfor utlandet er målt til 19 milliarder kroner for 4. kvartal 2019. Vi må tilbake til 4. kvartal 2017 for å finne svakere tall for driftsbalansen. For året 2019 sett under ett, endte driftsbalansen på 140...

  Artikkel
 • Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet

  Beholdningstall for Norges fordringer og gjeld overfor utlandet inngår nå i finansregnskapet, og utgjør sammen med drifts- og kapitalregnskapet et samlet utenriksregnskap.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 2 milliarder kroner fra 3. kvartal 2019 til 4. kvartal 2019. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 8 milliarder kroner.

  Artikkel
 • På nett med betalingskort over landegrensene

  Rapporter 2020/04

  Ny statistikk for grensekryssende betalinger med kort over internett viser en sterk vekst i netthandelen siden 2010.

  Publikasjon
 • Kraftig vekst i utenlandsk netthandel siden 2010

  Nordmenn kjøpte varer og tjenester i utenlandske nettbutikker for totalt 60,1 milliarder kroner i 2018. Det er et nesten fem ganger så høyt beløp som i 2010.

  Artikkel
 • Revisjoner av utenriksregnskapet

  Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet ble publisert 29. august. Nå publiseres også reviderte tidsserier for utenriksregnskapet, som i Norge utgjør en integrert del av nasjonalregnskapet. Revisjoner vil potensielt foreligge for alle årene i tidsserie...

  Artikkel
 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet 3. kvartal viste et overskudd på 24 milliarder kroner. Dette er nesten 60 milliarder lavere enn samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 37 milliarder kroner fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 8 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet i 2. kvartal viste et overskudd på 31 milliarder kroner. Dette er nesten en halvering fra samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er knyttet til lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel